Bijgewerkt: 3 december 2021

BBA wil historische gebouwen van Amstelveen beter registreren

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
13-02-2018

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil, dat er een meldpunt komt voor het registreren van gebouwen en plaatsen, die in cultuurhistorisch, of monumentaal opzicht van belang zijn voor Amstelveen en deze dan onderbrengen bij de Vereniging Historisch Amstelveen. Hiervoor gaat bbA tijdens de komende raadsvergadering een motie indienen.

Foto Amstelveen
(Foto BBA - 2017)

Ewa Petiet raadslid van BBA


De partij komt tot dit voorstel naar aanleiding van de redding, op het allerlaatste moment, van het gebouwtje Randwijcklaan 13. De indiener van de motie Ewa Petiet van bbA stelt, dat het gebouwtje aan de Randwijklaan noch bij de erfgoedvereniging Heemschut, noch bij de Vereniging Historisch Amstelveen als monument of bijzonder gebouw bekend was. Pas na het afgeven van een sloopvergunning werd de monumentale status van het pand gesignaleerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het gebouw aan de Randwijcklaan 13


Ewa Petiet: 'Toen pas kwamen de protesten van bewoners en belanghebbende organisaties en kon het pand op het nippertje van de sloop worden gered. Mede door hals over kop ingrijpen van de gemeente. Maar zo’n laat ingrijpen van de gemeente brengt altijd extra kosten met zich mee, zoals het vergoeden van bouwplankosten. Tijdige registratie van waardevolle gebouwen kan veel geld besparen en we komen niet voor verrassingen te staan.' Ewa Petiet stelt voor de registratie onder te brengen bij een organisatie, zoals de Vereniging Historisch Amstelveen of de Stichting tot Behoud monumentaal Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS