Bijgewerkt: 28 juni 2022

BBA wil met onrealistische bouwsommen stoppen

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
11-09-2007

BBA (Burgerbelangen Amstelveen) roept het College van Burgemeester en Wethouders op te stoppen met onrealistische bouwsommen in te stellen. BBA vindt het onaanvaardbaar dat keer op keer er voorstellen worden aangenomen op grond van begrotingen die korte tijd later fors naar boven worden bijgesteld.

In de optiek van BBA zijn aangegeven redenen voor overschrijdingen veelal op voorhand in te calculeren en uit te sluiten. Met het onderwijshuisvestingsplan (dat alleen voor intimi de veelzeggende naam PIA1 draagt) blijkt nu opnieuw dat geprognosticeerde bedragen niet gerealiseerd worden. Voor de (ver)(nieuw)bouw van de Panta Rhei school aan Pandora wordt nu 10 miljoen euro geprognosticeerd zonder dat met de bouw is begonnen. Dit was aanvankelijk 6,4 miljoen euro. Of een overschrijding van ruim 55 %.

Roos Oord BBA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Linda Roos, fractievoorzitter en Ruud Oord, gemeenteraadslid van BBA tijdens een raadsvergadering in maart 2007Ook bij een noodzakelijke verbouwing van het poppodium P60 is van onjuiste prognoses uitgegaan. Oorspronkelijk was een bedrag van 1,66 miljoen euro neergelegd. Dat blijkt inmiddels bijna 20 % hoger te liggen. Bij zowel Panta Rhei als P60 is onduidelijk of bij de bouw nog een aantal verassingen te wachten staat.

Het is BBA geweest die om naar wat later blijkt boterzachte financiële onderbouwingen tegen het algemene onderwijsplan heeft gestemd. BBA ziet haar toen geuitte zorgen,helaas, bewaarheid. BBA roept dan ook andere politieke partijen op om  aan het college van B&W een duidelijk signaal af te geven doorvoorstellen tot het bijstorten van gelden af te wijzen.

Het is aan het college om om juist voor deze grote uitgaven voor een gedegen onderbouwing te zorgen, waarbij tegenvallers en eventueel meerwerk te voren op een correcte wijze moeten worden ingecalculeerd. Behoorlijk bestuur vereist behoorlijke begrotingen zonder dat de gemeenteraad  voor wat betreft de meerkosten voor voldongen feiten wordt geplaatst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.