Bijgewerkt: 28 juni 2022

BBA wil prioriteit voor levensloop bestendige woningen in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
03-12-2019

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil dat het College van B. en W. de bouw van levensloop bestendige woningen een prominente plaats geeft in de nieuwe woonagenda die binnenkort wordt gepresenteerd. Namens bbA pleitte Jacqueline Solleveld hier deze week al voor tijdens de commissievergadering Ruimte, Wonen en Natuur toen de bouwplannen rondom de Texelstraat 90 aan de orde kwamen. Nu roept zij de wethouder op hiervoor actie te ondernemen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Jacqueline Solleveld raadslid van BBA tijdens de gemeenteraadsvergadering op 2 oktober 2019


Jacqueline Solleveld over het voorstel: 'Wij hebben te maken met een enorme vergrijzing in Nederland en in Amstelveen. De groep 65-80- jarigen in ons land is nu 800.000 en loopt in 2040 op tot ca. anderhalf miljoen. Onderzoek van TNO Delft wijst uit dat een groot deel van de woningvoorraad in ons land ongeschikt is voor langer thuis wonen. Ongeveer 50% van de ouderen woont in een niet  geschikte woning om zorg in te ontvangen. BbA vindt dat hier een grote rol voor de gemeente ligt. De grote uitdaging is om er voor te zorgen dat ook kwetsbare burgers veilig en comfortabel kunnen wonen. Maar ook dat ouderen langer blijven meedoen aan de maatschappij. Dat betekent betere woonarrangementen en ook het ontwikkelen van nieuwe vormen van sociale samenhang en netwerken op wijk- en buurtniveau. Het is een urgente opgave waar we nu actie op moeten nemen.'

Jacqueline Solleveld vindt ook dat de gemeente dat niet alleen kan, maar dat daarbij andere partijen nodig zijn zoals ontwikkelaars, woningcorporaties en zorgaanbieders. Levensloop geschikt bouwen is belangrijk omdat onder andere de opname in een verpleegtehuis daardoor kan worden uitgesteld als de woonomgeving de gezondheid ondersteunt. Lees meer over het thema Woonvariaties bij het Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-ActizAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.