Bijgewerkt: 2 december 2023

Behoud Noorddamcentrum lijkt in zicht volgens de ChristenUnie

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
06-10-2014

Het dreigende verlies van alle subsidie ad 33.000 euro voor instandhouding Noorddamcentrum in Bovenkerk lijkt van de baan. Verantwoordelijk wethouder Jeroen Brandes (PvdA) stelde de gemeenteraad voor om alle subsidie stop te zetten, maar is nu in overleg met het Noorddamcentrum om te bezien, hoe de invulling van de subsidie anders kan. (Vet gedrukt)

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het Noorddamcentrum in Bovenkerk, Amstelveen


De ChristenUnie-Amstelveen diende afgelopen woensdag 1 oktober 2014, samen met GroenLinks, OCA, de SP en het CDA, een amendement in om de subsidiestop van het Noorddamcentrum te voorkomen. Volgens deze partijen was het voornemen van de wethouder onder meer in strijd met door de gemeenteraad ingezet welzijnsbeleid uit 2012. Jacqueline Koops, thans fractievoorzitter van de ChristenUnie en voorheen wethouder Welzijn:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


"Het welzijnsbeleid is erop gericht om burgers meer zeggenschap te geven over de invulling van het wijkcentrum. Als burgers dat niet oppakken, is het beleid zo ingericht, dat er toch altijd een professionele, gesubsidieerde basis is in een wijk. Nu draait de wethouder dat om: hij wil eerst zien, dat burgers zelf initiatieven nemen en pas daarna subsidie verlenen. Dat is in strijd met ons eigen beleid uit 2012."

Tijdens de raadsvergadering bleek, dat de wethouder op dit moment volop in gesprek is met het Noorddamcentrum en dat dit tot tevredenheid van beide partijen verloopt. Na overleg met de uitbaters van het Noorddamcentrum trok de ChristenUnie, samen met de andere indieners, het amendement in, nu dat overbodig was geworden door de toezeggingen van de wethouder en ook het Noorddamcentrum verwacht, dat een goede uitkomst in zicht is. Koops: "Hèhè, een hele opluchting. Het Noorddamcentrum fungeert onmiskenbaar als wijkcentrum. Dat willen we ook zo houden. We vertrouwen nu op een goede uitkomst."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.