Bijgewerkt: 25 juli 2024

Behoud van alle marktplaatsen in Stadshart is nog niet zeker

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
06-11-2012

In de laatste vergadering van de commissie RWN is de visie Stadshart aan de orde geweest. Ieder Amstelvener zal het erover eens, dat een facelift van het plein alleen maar tot een verbetering kan leiden.

Dennenbroek Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Guido Dennenbroek, raadslid van PvdA-Amstelveen


De woordvoerder van de PvdA had alleen problemen met het feit, dat het huidig aantal markplaatsen verminderd zal worden van 220 naar 200. "Je mag niet uit het oog verliezen, dat je het hier over de inkomsten van twintig marktkooplui hebt" zegt raadslid Guido Dennenbroek, " je kan je niet verschuilen, dat je geen verplichting hebt als gemeente naar de meelopers"

Meelopers hebben geen recht op een vaste plaats en zien op de dag van de markt, of er een plaats beschikbaar is. “Hoewel de wethouder met een aanvulling is gekomen op de notitie, waarin vermeld staat, dat er naar een alternatief wordt gezocht zien wij dit graag bekrachtigd in het raadsvoorstel”aldus Dennenbroek

Wij zullen in de komende raadsvergadering de wethouder vragen naar een duidelijk toezegging om de groep ondernemers tegemoet te komen. Wanneer dit naar ons oordeel niet voldoende is, dienen wij een amendement in die de wethouder houdt aan het zoeken van een alternatief.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.