Bijgewerkt: 28 november 2022

Belang van de tijdige vaccinatie van geiten en schapen tegen Q-koorts

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
06-02-2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wijst publieksbedrijven, zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen, boerencampings en alle andere geiten- of schapenhouders die hun bedrijf openstellen voor bezoekers, op het belang van tijdige vaccinatie tegen Q-koorts. Dit om overdracht van Q-koorts van dieren op mensen te voorkomen. Publieksbedrijven die hun dieren niet, of niet op tijd hebben gevaccineerd tegen Q-koorts mogen geen bezoekers ontvangen bij hun dieren. Dit betekent, dat deze bedrijven bijvoorbeeld ook geen lammetjes-aaidagen mogen organiseren. Vaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden.

Controles NVWA. De NVWA heeft in 2017 bij 112 publieksbedrijven inspecties uitgevoerd om te controleren of het bedrijf de dieren op tijd had gevaccineerd en de vaccinatie had geregistreerd in het identificatie en registratiesysteem (I&R). Bij deze controles bleek dat 11 bedrijven hun dieren nog niet hadden gevaccineerd. Bij 5 van deze bedrijven zijn naar aanleiding van de inspectie ter plekke maatregelen afgesproken om dieren af te zonderen. Van de 6 overige bedrijven zijn er inmiddels 4 opnieuw geïnspecteerd en akkoord bevonden. Op 9 bedrijven waren de dieren wel gevaccineerd, maar was dit laat gebeurd. 31 publieksbedrijven hadden de vaccinatie niet of niet tijdig vastgelegd in het I&R systeem. Bij 61 van de 112 geïnspecteerde bedrijven zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Geiten in het Amsterdamse Bos op de Geitenboerderij Ridammerhoeve in september 2017Vaccinatie 2018. De NVWA wil met dit bericht alle betrokken bedrijven nogmaals nadrukkelijk op het belang van de vaccinatie wijzen. Daarnaast gaat de NVWA binnenkort in overleg met sector-organisaties met het doel de naleving bij publieksbedrijven te verhogen. Bedrijven die hun dieren niet of niet op tijd vaccineren mogen geen bezoek ontvangen bij hun dieren en riskeren een bestuurlijke boete van € 2.500.

Q-koorts. Q-koorts is een infectieziekte die van dieren overgedragen kan worden op mensen. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de overdracht van Q-koorts van dier naar mens te beperken. De Q-koortsbacterie komt met name vrij tijdens het aflammeren van besmette geiten, of schapen. Daarom is het voor alle melkschapen- en geitenhouders met meer dan 50 dieren én voor alle publieksbedrijven verplicht hun dieren jaarlijks te vaccineren tegen Q-koorts. De registratie van de vaccinaties in het I&R systeem moet binnen 7 dagen na vaccinatie en vóór 1 augustus gedaan zijn. Als de herhalingsvaccinatie binnen 1 jaar na de vorige vaccinatie plaatsvindt, is 1 enting voldoende. In het andere geval moet er net als bij de 1e vaccinatie 2 keer ingeënt worden. Publieksbedrijven zijn bedrijven waar direct contact tussen bezoekers en dieren mogelijk wordt gemaakt. Dat betreft ook bedrijven die lammetjes-aaidagen organiseren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.