Bijgewerkt: 22 februari 2024

Beleef de Earth Hour 2015 op het dak van de VU

Nieuws -> Milieu

Bron: VU
19-03-2015

Op 28 maart 2015 doet de VU samen met veel andere participanten in de Green Business Club Zuidas weer mee aan Earth Hour, de wereldwijde campagne van het Wereld Natuur Fonds om aandacht te vragen voor de noodzaak zuiniger om te gaan met energie en de aarde. De Vrije Universiteit Amsterdam biedt geïnteresseerden die dag de kans om ’s avonds zelf te ervaren wat het effect is van Earth Hour op de VU-campus en de Zuidas. Vanaf 20.30 uur is het dak van het Hoofdgebouw geopend voor publiek. Aanmelden hiervoor kan via www.facebook.com/VUCAMPUSNU

Op de website van Earth Hour is de Green Business Club Zuidas (GBC) uitgeroepen als Earth Hour Landmark. De VU onderschrijft de duurzaamheidsdoelstellingen van de GBC. Onlangs tekende Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur van de VU, samen met 24 andere CEO’s de Ambitieverklaring Green Business Club Zuidas 2015-2020.Duurzame VU-campus

Meedoen aan Earth Hour past ook binnen de Meerjarenafspraak Energie Efficiency voor Universiteiten. De VU neemt met acht bestaande gebouwen deel aan deze meerjarenafspraak. Hierin staat, dat de VU zich inspant om gemiddeld 30 procent energie efficiencyverbetering te bereiken in de periode 2005-2020. Het doel is om met Earth Hour 2016 het onnodige energieverbruik nog meer gereduceerd te hebben.

In 2014 heeft de VU al flinke stappen gezet om onnodige binnenverlichting te verminderen door onder andere in het Hoofdgebouw bewegingssensoren te plaatsen. In 2015 gaan we hier nog actiever mee aan de slag. Josja van der Veer is Directeur Facilitaire Campusorganisatie van de VU en in die rol ook verantwoordelijk voor energiebeheer en de Campusontwikkeling. Van der Veer: “We renoveren bestaande panden, als het Hoofdgebouw en de Medische Faculteit zo duurzaam mogelijk. Ook komen er per gebouw Energie Verbeter Teams die praktische en technische maatregelen inventariseren om energieverbruik te beperken. Diverse energieprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met Green Office VU, een platform voor studenten en medewerkers die werken aan een duurzamere universiteit.”  Meer informatie over de duurzaamheidsambitie van de VU is te vinden op de website van de VU. Inschrijven voor de actie op 28 maart 2015 kan via: www.facebook.nl/Vucampusnu

Earth Hour?

Earth Hour wordt gezien als de grootste internationale campagne van het Wereld Natuur Fonds voor onze aarde. Earth Hour is het uur, waarop je laat zien, dat je de aarde belangrijk vindt. Met één simpel gebaar geven miljoenen mensen, bedrijven en gemeentes wereldwijd op hetzelfde tijdstip een signaal af, dat ze zich zorgen maken over de toekomst van onze aarde. En meer specifiek over de rol van klimaatverandering als één van de grootste bedreigingen voor onze natuur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.