Bijgewerkt: 7 december 2021

Bert de Pijper kandidaat van CU-SGP provinciale Statenverkiezingen

Nieuws -> Politiek

Bron: Bert de Pijper
23-02-2015

Bert de Pijper uit Amstelveen is kandidaat voor de ChristenUnie-SGP bij de provinciale Statenverkiezingen voor de provincie Noord-Holland. Hij staat nr. 6 op de lijst van ChristenUnie-SGP en is daarmee de hoogst geplaatste uit deze regio op de lijst. Bert de Pijper was van 2010 tot en met 2014 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Amstelveen.

De verkiezingen worden gehouden op 18 maart 2015. Bij de verkiezingen worden nieuwe besturen voor de provincies gekozen. “Ik ben al jaren enthousiast en meelevend lid van de ChristenUnie. Ons verkiezingsprogramma: ‘Geloof in Noord-Holland’ leidt tot een betere samenleving in de provincie Noord-Holland. Daarom ben ik vol overtuiging kandidaat voor de ChristenUnie-SGP bij de komende provinciale statenverkiezingen.”, aldus Bert de Pijper  

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 3 juli 2013


Op 18 maart 2015 zijn er provinciale statenverkiezingen. Ook voor de provincie Noord-Holland worden nieuwe provinciale staten gekozen. Het voormalige gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Amstelveen, Bert de Pijper, is kandidaat voor de ChristenUnie-SGP. “We leven in een mooie en dynamische provincie, een provincie met ca. 2 ½ miljoen inwoners, die zowel in stedelijke als landelijke gebieden wonen. Ons programma is een program met enerzijds aandacht voor een sterke regionale economie met bijbehorende werkgelegenheid, maar ook behoud van landschappelijke waarden zoals natuur een aandacht voor het milieu. Daardoor kunnen al die inwoners van onze provincie op harmonieuze wijze met elkaar samen leven, wonen en werken.”, aldus Bert de Pijper.

De ChristenUnie-SGP wil de komende jaren met name inzetten op de volgende punten:

* Investeren in een betere doorstroming van HOV-buslijnen van het R-net, waaronder uitbreiding van het netwerken van vrije busbanen rond Schiphol zoals langs de A9.

* Overzichtelijke en ruime verkeerssituaties, zoals gescheiden rijbanen en spreiding van vervoersstromen op al die plaatsen, waar dat nodig is.

* De ChristenUnie-SGP is een echte fietspartij. Daarom is het nodig, dat er een goed netwerk van fietspaden is door de hele provincie en dat die fietspaden goed worden onderhouden.

* Het tekort aan fietsenstallingen bij stations moet de komende vier jaar zijn opgelost en er moeten 20.000 extra stallingen komen bij de stations in de grote steden.

* Maatregelen die leiden tot een duurzaam milieubeleid.

* Kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderwijs, overheden, ondernemers en onderzoek kan veel beter.

* Het bevorderen van de regionale economie door in het aanbestedingsbeleid meer kansen te bieden aan het regionale midden- en kleinbedrijf.

* De provincie moet gemeenten in Noord-Holland faciliteren bij de afstemming van hun sportaccommodaties en stimuleren tot een actieve inzet voor de gehandicaptensport.

“Ik ga voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP ‘Geloof in Noord-Holland!’. Voor een betrouwbaar en betrokken bestuur van de provincie Noord-Holland, stem daarom 18 maart 2015 ChristenUnie-SGP. Ik ben graag uw kandidaat”, aldus Bert de Pijper. Anderen uit de regio die op de lijst van de ChristenUnie-SGP staan, zijn Maria Vlaar (nr. 10), Jacqueline Koops (nr. 21) en Jan Swijnenburg (nr. 33).

Bert de PijperAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.