Bijgewerkt: 5 december 2022

Besluit koopzondagen is slecht voor Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
14-12-2012

De ChristenUnie betreurt het, dat de gemeenteraad woensdag 12 december 2012 akkoord is gegaan met de uitbreiding van het aantal koopzondagen. De hoofdelijke stemming, waarom de fractie van de ChristenUnie had gevraagd, had als uitslag, dat 22 gemeenteraadsleden voor uitbreiding stemden en 14 tegen.

“Dit besluit is slecht voor Amstelveen. De slag om de uitbreiding van het aantal koopzondagen is dan wel verloren, de strijd tegen de koopzondag, gaat voor ons echter door, aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van CU-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 12 december 2012


Het besluit, dat de gemeenteraad afgelopen woensdag 12 december heeft genomen, is in alle opzichten slecht voor Amstelveen. De ChristenUnie zal zich blijven uitspreken tegen de koopzondagen. Dit besluit is slecht voor de kleine ondernemers, slecht voor de bewoners van het Stadshart en de wijken rondom het Stadshart en is slecht voor de gewone Amstelvener die gemeenschapsgeld verspild ziet worden door een uitbreiding van het aantal koopzondagen.

“Laat duidelijk zijn, het principiële argument, waarom de ChristenUnie tegen de uitbreiding van het aantal koopzondagen is, is dat dit besluit een verdere aantasting is van de zondagsrust”, aldus Bert de Pijper. Dit besluit is een klap in het gezicht van die inwoners van Amstelveen die op levensbeschouwelijke gronden het belangrijk vinden, dat de zondag als rustdag gehandhaafd blijft. Een zondag als algemene en noodzakelijke rustdag in een hectische economie, zoals die er deze tijd is.

Dit besluit is slecht voor de kleine ondernemers in Amstelveen die al meerdere keren in meerderheid hebben aangegeven niets van een uitbreiding van het aantal koopzondagen te willen weten. Kleinere ondernemers moeten niet gedwongen worden hun bedrijf zeven dagen per week open te houden. Ze moeten dezelfde kansen houden als grotere ondernemers. Er mag geen oneerlijke concurrentie ontstaan. Dit besluit om tot een verruiming van koopzondagen te komen, doet dat wel.

Dit besluit is slecht voor de bewoners in en rond het Stadshart. Die bewoners hebben al vele malen aangegeven dat zij tegen een verruiming van het aantal koopzondagen zijn in verband met de toename van de parkeerdruk op de wijken waarin zij wonen. Het massale verzet van bewoners uit de wijken rond het Stadshart is hiervoor tekenend.

Dit besluit is ook slecht voor de andere Amstelveners. De Amstelveense bevolking ziet zich nu geconfronteerd met gemeenschapsgeld, dat verspild wordt aan een doel, dat een aanzienlijk deel van de Amstelveense bevolking niet ziet zitten. Het is schokkend, dat een uitbreiding van het aantal koopzondagen deze omvang aan extra kosten tot gevolg heeft.

En tenslotte is dit besluit slecht voor de toekomst van Amstelveen. Amstelveen zal door nieuwe rijksbezuinigingen de komende jaren financieel zwaar getroffen gaan worden. Dat betekent, dat het uitermate onverstandig nu geld te gaan vrijmaken voor de uitbreiding van het aantal koopzondagen, terwijl dit geld op een veel verstandiger wijze zou kunnen worden ingezet om de gevolgen van de komende bezuinigingen te beperken.

“Om al de bovengenoemde redenen, zal de ChristenUnie zich blijven verzetten tegen de koopzondagen. Dit besluit niet goed voor Amstelveen. De slag om de uitbreiding van de koopzondagen is verloren, de strijd tegen de koopzondag gaat echter verder”, aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.