Bijgewerkt: 18 mei 2024

Betoog van Goed voor Amstelveen over de Begroting van 2023

Nieuws -> Politiek

Bron: Goed voor Amstelveen
10-11-2022

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Amstelveen op 9 november 2022 uitgesproken toespraak van Jacqueline Höcker, fractievoorzitter van Goed voor Amstelveen:

'In een tijd van oorlog, natuurrampen, energie-armoede en watertekorten zitten we in Amstelveen op een nu nog veilige plek. Maar helaas speelt onzekerheid ook in ons land troef. Het voorop stellen van een florerende economie heeft Nederland veel gebracht. Maar economisch belang heeft ook een schaduwkant: het is altijd op voorwaardelijke gronden en gaat altijd over geld. Return on investment, door te investeren kunnen renderen. De verschillen tussen inkomensgroepen binnen onze samenleving worden groter.

Kijk maar naar de woningnood en kansenongelijkheid. Maar tijden veranderen, er komen andere waarden. Mensen zijn weer veel meer op zoek naar echtheid, eerlijkheid, gelijkheid en betrouwbaarheid. Als gemeente hebben we de plicht een betrouwbare overheid te zijn en te zorgen voor een veilige stad. En ik refereer ook even naar het initiatiefvoorstel cybercrime dat eraan komt. 

Wij zijn nu een Sustainable Development Goals (SDG) Duurzame Ontwikkelingsdoelen -gemeente met haar 17 duurzaamheidsdoelen. Het is geweldig dat we trainees hebben die het jaarthema participatie inventariseren in hoe wij participatie al vormgeven maar daarvoor hebben wij budget nodig en dienen we als raad een amendement in om € 50.000 beschikbaar te stellen voor 2023. Als werkgroep hebben we dat budget nodig om actief met de SDG aan de gang te gang 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Jacqueline Höcker fractievoorzitter van Goed voor Amstelveen

Maar eerst de energiecrisis. De hoge energiekosten drijven inwoners en ondernemers tot wanhoop dat weten we en daar hebben wij intensief met elkaar over gesproken. Als Raad hebben wij gekozen om gezamenlijk het amendement Noodfonds opvang stijgende kosten in te dienen.  Goed voor Amstelveen (GvA) maakt zich zorgen over de mensen die afhankelijk zijn van medische apparatuur om in leven te blijven zoals scootmobiels, elektrische rolstoel, nierdialyse apparatuur, beademingsapparatuur, stoelliften en mensen die reuma hebben en dus warmte nodig hebben. GvA rekent erop dat het college deze groep mee neemt bij de uitwerking van het Noodfonds en doe daarbij een dringend verzoek aan het college. Wat de energiecrisis verder betreft, de inkomensgroep net boven het minimum inkomen tot 130% valt tussen wal en schip. Wij zullen de motie van D66 dan ook mede indienen. 

Wonen. Wat wonen betreft en de daarmee gepaard gaande woningnood is er in het verleden door een veelvoud van factoren, het een en ander misgegaan. Wij zijn als GvA blij dat de coalitie g oed inzet op woningbouw voor de lage en middeninkomens. 

De culturele instellingen. Daar zijn de zorgen groot, behalve de grote inflatie, een stijging van 2,5% CAO, hoge energiekosten en tegenvallende bezoekersaantallen door verschillende redenen zoals corona en inflatie. Als voorbeeld: De Schouwburg verwacht een tekort van 330.000 in 2022 en het Cobra Museum een derving van € 300.000. De instellingen maken zich grote zorgen. In 2021 heeft Amstelveen € 606.103 specifiek voor de culturele lokale infrastructuur gekregen. Vele instellingen hebben daar toen nog geen beroep op hoeven te doen maar komen nu zwaar in de problemen en zij hebben de wens daar nog aanspraak op te kunnen maken, want de rijksoverheid trekt haar steun nu terug. De rijksgelden van € 606.103 zijn in de algemene reserve gekomen en Goed voor Amstelveen wil weten in welke mate de culturele instellingen beroep kunnen doen op het niet gebenchmarkte deel wat door het Rijk bedoeld was voor de culturele instellingen? Graag een antwoord hierop. 

Dan dierenwelzijn. Door een toenemend aantal huisdieren zijn er ook toenemende incidenten. Denk aan agressie van andere dieren, conflicten en agressie van andere huisdier-eigenaren, landdieren die staan te vereenzamen, bijtincidenten met dood als gevolg. De Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland acht het al een lange tijd nodig dat er een gedeelde verantwoordelijkheid van de regio moet komen voor het aantrekken van een dieren-politie en/of dierenboa, iemand met kennis van dieren en in actie kan komen wanneer dat nodig is. Wij zullen de motie Dierenhandhaving dan ook indienen. Daarnaast zullen wij een Raadsgesprek organiseren met mensen die expertise hebben betreffende dierenwelzijn. 

Dan over internationalisering. Amstelveen reikt veel uit naar de internationale gemeenschap, zorgen dat mensen een gevoel van warm welkom krijgen en kunnen integreren. 47% van onze inwoners bestaat uit de internationale gemeenschap. Tijdens het Raadsgesprek heb ik aangegeven dat er een grote autochtone groep mensen is die zich niet meer welkom voelt en vervreemd raakt van hun omgeving. Wij vinden dat ook geluisterd moet worden naar die mensen. Wij horen steeds meer geluiden dat de autochtone Amstelveners willen verhuizen. Wij zouden graag willen dat we hier een discussie over kunnen voeren op een ander tijdstip.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.