Bijgewerkt: 30 november 2021

Betoog van Jacqueline Höcker over de Perspectiefnota 2022

Nieuws -> Politiek

Bron: Lijst Höcker
08-07-2021

Toespraak van Jacqueline Höcker fractievoorzitter van de Lijst Höcker tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 juli 2021:

Allereerst willen wij onze afschuw uitspreken voor de moordpoging op Peter R. De Vries en wensen hem en zijn familie alle sterkte steun en kracht toe. Ja voorzitter, de vorige perspectiefnota was beleidsluw, nu zijn we weer een jaar verder en we kijken vooruit, zover als dat kan naar de toekomst van herstel. Helaas is voor velen het woord herstel een droom. Pensioenen die verdwenen zijn ten gevolge van de Covid-19, buffers verdwenen zijn en ondernemers en zelfstandigen die hun zaak hebben moeten sluiten. Gisteren stond in het Financieel Dagblad dat juist de corona steunmaatregelen voor zzp-ers zorgen dat ze nog dieper in de problemen komen vanwege de grote eisen en niet op maat gesneden steun, volgens de nationale ombudsman. Wij zijn er nog lang niet.

Ook niet voor jongeren , de Corona periode heeft jongeren vaak passief gemaakt, depressief, onzeker en alleen. Er is tijdens de Corona lockdown meer gedronken, gerookt en gegamed, want als een zinvolle invulling in je bestaan ontbreekt kan het zomaar zo zijn dat je de intimiteit met jezelf zoekt in drank, drugs en gamen. Het aangaan van duurzame verbindingen met elkaar in welke vorm dan ook en het gesprek om elkaar te ondersteunen en te stimuleren geeft nieuwe zin aan het bestaan.

De kwartiermaker maatschappelijk herstel heeft een mooie en grote opdracht en wij zouden het college dan ook willen vragen om in het takenpakket van de kwartiermaker jongerenorganisaties te betrekken als ook jongeren te stimuleren, wil het college dit toezeggen? Wij zullen na het reces met een agendaverzoek komen om het IJslands model betreffende preventie-aanpak van drugs, tabak en alcohol te onderzoeken en in Amstelveen mogelijk te introduceren

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Jacqueline Höcker


Onderwijs. Ja voorzitter, uit het schokkende rapport Staat van het Onderwijs dat de Onderwijsinspectie in april 2017 heeft uitgebracht blijkt dat de verschillen in kwaliteit tussen scholen enorm groot zijn. Dat betekent dat niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen. En die kansenongelijkheid is alleen maar groter geworden. En nog groter geworden door de coronacrisis. Het percentage leerlingen in Amstelveen met een onderwijsachterstand zit rond de 8 en 9 % in 2021.Het belangrijkste verschil is dat op goede scholen leraren in hechte teams elke dag samenwerken om het onderwijs een beetje beter maken. Op minder goede scholen ontbreekt een dergelijke cultuur van leren en verbeteren.

Tijdens vele gesprekken over de kwaliteit van onderwijs komt naar voren dat op school en op de pabo goede, maar vooral ook veel zwakke lessen zijn. Nooit komt een andere leraar of schooldirecteur in de les kijken. Feedback vragen aan leerlingen of studenten over de les is al helemaal een unicum. hoe worden die docenten dan beter?. Voorzitter, het wordt tijd dat de aandacht naar leerkrachten gaat! En dat betekent eveneens ook blijven inzetten op lage en middeldure huur en koop want hoge huur en-koopwoningen kan een leerkracht echt niet betalen. De gemiddelde prijs voor een koopwoning in Amstelveen staat op 705.000 euro volgens waarstaatjegemeente.nl, maar dat is oude koek ,dat weten we al heel lang. Scholen in bepaalde plaatsen worden al gesloten vanwege gebrek aan leerkrachten, gaat dat hier ook gebeuren?

Dan cultuur, de coronacrisis heeft veel gevraagd van onze financiën, veel culturele instellingen hebben een beroep moeten doen op ons noodfonds maar ook ondernemers, zzp-ers en hoe komen we weer op het oude niveau of zelfs beter dan dat. Een landmark van een onweerstaanbare schoonheid door inwoners geïnitieerd trekt bezoekers en zal hopen wij Amstelveen van profiteren Zoals de Martinitoren in Groningen of het paleis op de Dam in Amsterdam, mag Amstelveen een herkenbaar baken hebben. Wij dienen de motie van de VVD dan ook mede in. Goed dat wethouder Raat heeft gezegd dat Jazz in het Dorp niet op mag houden te bestaan. Het is een van de weinige evenementen waar zoveel Amstelveners elkaar opzoeken en samenkomen en laten we hopen dat ook de Kerstsamenzang weer kan plaatsvinden.

Klimaatadaptatie: in Amstelveen zetten we in op klimaatadaptatie, daar is voor zover Amstelveen dat alleen kan, veel betrokkenheid en ambitie voor. Heel goed. Maar kleine beetjes helpen, of het een tegel uit de voortuin is, sedum op platte daken of groene pergola’s. Wij dienen de motie Plantaarns in samen met VVD CDA CU omdat zowel de verfraaiing van pleinen en wijken gestimuleerd mag worden en alle kleine beetjes helpen wat betreft de leefbaarheid voor insecten en de opvang, weliswaar op kleine schaal van CO2

In het dictum staat om het onderzoek van de groene pergola’s, motie die onlangs is aangenomen, uit te breiden met Plantaarns. Echter op grote schaal zullen we regionaal, provinciaal veel meer de samenwerking moeten zoeken willen we droge voeten behouden en gezond kunnen blijven.

Zoals eerder gezegd moeten we echt een maat groter denken en dat kan niet snel genoeg gaan. We zijn blij dat we progressie maken met de  ontwikkelingsdoelen van de verenigde naties, de SDG’s (Sustainable Development Goals) ,om beleid in kaart te brengen waar meer aandacht naar toe moet gaan en welk beleid al valt onder de SDG’s.

Dan voorzitter over participatie. Wij geven graag een suggestie voor het college mee. We hebben gezien dat dat niet altijd goed gaat. Als inwoners vooraf betrokken worden in de plannen voor b.v. de bouw van woningen, gezondheidscentrum of een ontmoetingscentrum zoals Alleman is het belangrijk aan te geven met welke regelgeving, factoren, afspraken ,beperkingen en verordeningen  rekening gehouden moet worden door inwoners maar ook door de gemeente. Anticipeer op voorhand al welke vragen u kunt verwachten. Maak van te voren een overzicht van eventuele beperkingen en uitdagingen.

Geef inwoners het gevoel dat er echt geluisterd wordt als er initiatieven komen van inwoners. Ook als het betekent dat men niet altijd gelijk kan krijgen, is juist die empathische houding zo essentieel. We leven in een democratische maatschappij. Soms moet je plannen eerst in de week leggen, alvorens het uit te voeren. De meeste inwoners willen gehoord en gezien worden als er een plan komt wat hun vertrouwde omgeving raakt. Daarom moet er veel meer ingezet worden op participatiemotivatie en intrinsieke participatie en niet alleen op VEEL participatie. Kortom, grof gezegd presenteer niet alleen een plan met daarna de vraag “heeft u nog vragen?” Maar richt de bijeenkomsten anders in.

Als Lijst Höcker hebben wij daar wel ideeën over, maar dat een andere keer.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS