Bijgewerkt: 16 juni 2024

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Amstelveen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Bevolkingsonderzoek Midden-West
19-03-2012

Cliënten Ouderkerk a/d Amstel krijgen bevolkingsonderzoek borstkanker in Amstelveen. Het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker is in de gemeente Amstelveen. Vanaf 20 maart 2012 worden ook cliënten uit Ouderkerk aan de Amstel hier uitgenodigd.

De reden hiervoor is: Bevolkingsonderzoek Midden-West is verplicht om het bevolkingsonderzoek borstkanker eens in de twee jaar aan te bieden. Het verplaatsen van een onderzoekscentrum kost veel tijd, wat ten koste gaat van de onderzoekstijd.

Daarom zijn standplaatsen waar de onderzoekscentra voor een korte periode stonden, samengevoegd met andere standplaatsen. Dit geldt ook voor Ouderkerk aan de Amstel. Wij beseffen dat een andere standplaats soms leidt tot een langere reisduur voor cliënten. Toch vinden wij het binnen de vastgestelde termijnen aanbieden van het onderzoek aan de cliënten belangrijker, omdat wij de medische kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voorop stellen.

borstkanker  Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2012)

Mammogrammen met een normale borst (links) en een borst met kanker (rechts)


Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In Amstelveen gaat het om ongeveer 8.600 vrouwen die een uitnodiging ontvangen van Bevolkingsonderzoek Midden-West. Het onderzoek vindt plaats in het mobiele onderzoekscentrum op het parkeerterrein van All Sports op de hoek van de Van der Hooplaan/ Sportlaan, 1185 LN Amstelveen. N.B. Een deel van de vrouwen uit Amstelveen is vorig jaar al uitgenodigd op een andere locatie in Amstelveen.

De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch via de gemeentelijke basisadministratie. Gedurende de onderzoeksperiode ontvangen alle vrouwen die tot de doelgroep behoren een uitnodiging.

De uitnodigingen worden ongeveer twee weken van te voren verzonden per straat, of wijk aan de hand van de postcode. Afhankelijk van de duur van de onderzoeksperiode kan het daarom enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen.

Wat houdt het onderzoek in?

Het borstonderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. In de vorige ronde was de opkomst bijna 82%. Vrouwen krijgen het onderzoek gratis aangeboden. Het wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten en duurt ongeveer 20 minuten.

Alle vrouwen krijgen binnen 14 dagen schriftelijk bericht van de uitslag van het onderzoek. Van alle onderzochte vrouwen is bij gemiddeld 2% aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker. Het screeningsonderzoek kan namelijk te beperkt zijn om borstkanker uit te sluiten. Bij ongeveer een op de drie van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.

Betere genezingskansen

Borstkanker is in Nederland een groot gezondheidsprobleem. Elk jaar worden er ongeveer 13.000 nieuwe gevallen van borstkanker ontdekt en overlijden ongeveer 4.000 vrouwen als gevolg van deze ziekte. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen.

Door borstkanker met röntgenfoto's in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Op de borstfoto's zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen. Om de foto's te maken is maar heel weinig röntgenstraling nodig. Door deelname aan het onderzoek kan borstkanker niet worden voorkomen. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord. Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden. Sinds het begin van het bevolkingsonderzoek in Nederland worden meer gevallen van borstkanker ontdekt en is de sterfte aan borstkanker met ongeveer 25% afgenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.