Bijgewerkt: 28 november 2022

Bijdrage van ChristenUnie-Amstelveen aan de Perspectiefnota 2022

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
07-07-2021

Bijdrage van Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen aan de Perspectiefnota 2022 dat op 7 juli 2021 wordt uitgesproken tijdens de raadsvergadering:

'Ook Amstelveen heeft een moeilijk jaar achter de rug door de coronapandemie. Als dit afgelopen jaar ons iets heeft geleerd, dan is het dat we geen maakbare samenleving hebben. Wat we wel kunnen doen, is met elkaar een samenleving tot stand brengen, waarbij er zorg en aandacht is voor de ander. Wij hebben met elkaar verantwoordelijkheid genomen om voor de ander die door corona in problemen kwam, het coronafonds tot stand te brengen. Een fonds dat de kwaliteit van onze Amstelveense samenleving weerspiegelt.

Inwoners van onze gemeente die het al moeilijk hadden door armoede, ziekte, werkloosheid, ouderdom of eenzaamheid, kregen het nog steviger voor de kiezen. Ondernemers moesten hun zaken sluiten, moesten een beroep doen op landelijke ondersteuningsregelingen of op voorzieningen uit ons lokale coronafonds. Ze moesten hun reserves aanspreken. En een aantal moesten een gang maken, waarvan ze nooit hadden verwacht dat het zover zou komen, namelijk contact zoeken met de schuldhulpverlening. In de Perspectiefnota lezen we namelijk dat het beroep van ondernemers op de gemeentelijke schuldhulpverlening sterk is toegenomen.

Vorig jaar werd de motie “Een betere schuldhulpverlening voor zelfstandigen”, ingediend door de ChristenUnie en enkele andere fracties, door deze raad aangenomen. Nu blijkt hoe belangrijk die motie is geweest. Ondernemers hebben geen behoefte aan een verwijsfunctie naar een commerciële hulpverlener, die ze niet meer kunnen betalen, nee ze hebben behoefte aan een financieel deskundige bij de gemeente die de regie kan voeren over het traject van de schuldhulpverlening en hen adviseren in deze crisis. Er komen nu berichten van ondernemers waarvan, door de sluiting van hun bedrijf, ondanks de financiële steun van het Rijk en onze eigen gemeente, hun spaargeld op is en/of er geen pensioen meer is voor hun oude dag. Hoe gaan we deze ondernemers die geen toekomst meer zien, helpen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


De ChristenUnie heeft overwogen om met een motie te komen “Geef ondernemers weer perspectief”. Uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. Maar de ChristenUnie vindt wel dat alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat doordat de reserves op zijn, er stille armoede gaat ontstaan onder die ondernemers die door de coronamaatregelen toch al onder zware emotionele druk zijn komen te staan. We hebben van het Ondernemersloket en Balans vernomen dat er al veel door de gemeente wordt gedaan om individuele ondernemers te bereiken en hen met raad en daad ter zijde te staan.

We zijn blij met de presentatie die van uit het ondernemersloket is gehouden voor het Platform van ondernemers in Amstelveen. Een presentatie met informatie over het brede palet aan rijks- en lokale regelingen dat beschikbaar is. Maar nog belangrijker vinden we dat ambtenaren deelnemen aan app-groepen onder ondernemers om hen te ondersteunen waar dat nodig is. De ChristenUnie pleit voor een versterkte inzet van deelname van ambtenaren aan dit soort app-groepen.

In het verleden had je een reclame waarbij een ondernemer tegenover zijn vrouw zijn zorgen uit over een grote opdrachtgever die nog heeft betaald. Zijn vrouw zegt dan tegen haar man: “maar dan verkoop je toch gewoon de boot”. De man schiet overeind en zegt “Dat had je nou niet moeten zeggen”. Deze vrouw zou nu tegen haar man moeten kunnen zeggen: “joh, ik heb gezien dat er een ambtenaar zit in de appgroep met je collega’s hier op het winkelcentrum, zullen we eens contact met hem opnemen, om te vragen of hij met ons wil komen praten ? Dat is de ondersteuning op maat die de ChristenUnie in deze nadagen van corona graag wil zien. We vragen daarom van het college een versterkte inzet om ondernemers proactief, liefst achter de voordeur, te bereiken, zolang dat nodig blijft. Wil het college zich hiervoor sterk maken?

Daarnaast wil de ChristenUnie ook aandacht vragen voor een doorlopende communicatie over de armoederegelingen. Juist nu is dat nodig. Het kan en mag niet zo zijn dat armoederegelingen onderbenut worden. In de coronatijd blijkt ook het beroep op de armoederegelingen te zijn toegenomen. Welke communicatiemiddelen gaat het college, juist nu, inzetten, om iedereen die in aanmerking komt voor een regeling, die ook te laten gebruiken.  

Shalomverklaring. De ChristenUnie is dankbaar dat enkele weken terug, een groot aantal fracties de shalomverklaring hebben getekend. Een verklaring die vanuit de Amstelveense politiek steun uitdrukt voor de joodse gemeenschap, maar wat de ChristenUnie betreft, geeft deze verklaring ook uitdrukking aan onze wens dat iedereen die in Amstelveen woont, in rust en vrede mag leven.

Kerkenvisie. Dan zijn we ook dankbaar dat n.a.v. een motie van ChristenUnie, CDA en andere partijen, er wordt gewerkt aan de tot totstandkoming van een Amstelveense kerkenvisie. Wij hebben schitterende monumentale kerkgebouwen in Amstelveen. De ChristenUnie vindt het belangrijk om dit cultureel erfgoed, naar de toekomst toe, te bewaren. Maar wat ons betreft gaat het daarbij niet alleen om de stenen van het kerkgebouw, maar vooral ook om de mensen die van de kerken gebruik maken. De Amstelveense kerkgebouwen moeten in de toekomst niet alleen benut worden voor erediensten, maar ook een ontmoetingsplek zijn voor andere activiteiten uit de wijk, waar het kerkgebouw staat.

Tenslotte. In deze tijd heeft onze samenleving weer behoefte om samen te kunnen ontspannen in onze directe omgeving. Met dat doel dienen wij twee moties in. Ik sluit af met de volgende spreuk die bij mij thuis in de gang hangt.

Gisteren is een herinnering.
Vandaag is een geschenk.
Morgen is in Gods hand.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.