Bijgewerkt: 7 december 2021

Bijdrage van de ChristenUnie-Amstelveen over het College Uitvoeringsprogramma 2019

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
08-11-2018

De ChristenUnie heeft in de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2018 er op aangedrongen om de Amstelveense wijken 'prachtwijken' te laten zijn. 'Nu kwalificeren de inwoners van wijken de sociale kwaliteit met een 6. Dat moet toch minstens naar een 8. Daarvoor is het belangrijk dat het college op basis van het uitvoeringsprogramma sterk gaat investeren in de infrastructuur (straten, groen en gemeentelijke voorzieningen), de leefbaarheid in de wijken en verduurzaming door bijv. energietransitie en klimaatadaptatie', met een dikke acht, zet je onze prachtwijken in hun kracht, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


'De ChristenUnie is van mening dat het uitvoeringsprogramma van dit college een goede aanzet is voor de ontwikkeling van de wijken van Amstelveen, tot prachtwijken die toekomstbestendig zijn. Daarvoor moet de beleving van het wonen van de wijk naar een hoger niveau worden gebracht. Ook heeft de ChristenUnie drie speerpunten waarop zij het beleid van het college zal beoordelen. Het eerste speerpunt betreft de herijking van de schuldhulpverlening door de gemeente. Een motie van de ChristenUnie 'schuldhulpverlening met compassie' werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Een tweede speerpunt betreft de begeleiding door de gemeente van mensen met arbeidsbeperkingen. Het derde speerpunt betreft het jeugdbeleid, waarbij de ChristenUnie er op aandringt dat een faciliterend beleid wordt ontwikkeld om relaties tussen beide ouders van een kind te versterken, maar ook tijdige hulp te bieden zodat echtscheidingen geen vechtscheidingen worden en ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning laagdrempelig beschikbaar is.

T.a.v. het woonbeleid is de ChristenUnie-Amstelveen van mening dat het beleid gericht moet zijn om de wachttijden voor een woning voor met name jongeren drastisch te verkorten, ouderen die met pensioen gaan, niet door huurverhogingen in de financiële zorgen komen en er woningen beschikbaar zijn voor de voor Amstelveen belangrijke beroepen, zoals onderwijzend en verplegend personeel en politieagenten. Doorstroming moet geen doel, maar middel zijn. Tenslotte wenst de ChristenUnie het college voor de komende jaren veel wijsheid en inzicht toe bij de uitvoering van het ambitieuze uitvoeringsprogramma' -aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.