Bijgewerkt: 29 februari 2024

Bijeenkomst GroenLinks-Amstelveen over het Basisinkomen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
09-09-2017

Op woensdagavond 20 september 2017 organiseert GroenLinks-Amstelveen wederom een bijeenkomst over het Basisinkomen, deze keer in P60. Het onderwerp Basisinkomen is de laatste tijd haast niet meer uit de publiciteit weg te denken. Een aantal gemeenten in Nederland (bijvoorbeeld Tilburg en Utrecht) bereidt zich voor op een experiment met het basisinkomen, of een variant hierop.

Tijdens de bijeenkomst zullen vier sprekers, ieder vanuit de eigen positie, hun ideeën en ervaringen met het Basisinkomen met ons delen. Alexander de Roo, voorzitter vereniging Basisinkomen, voormalig lid van het Europees Parlement voor GroenLinks. Over de acties die de vereniging Basisinkomen heeft georganiseerd naar aanleiding van de Internationale week van het basisinkomen in Den Haag en over inhoud van het internationale congres binnenkort in Lissabon.

Foto Amstelveen
(Foto Wikipedia/Bill Crompton - 2009)

Alexander de Roo (1955) is een GroenLinks politicus. Tussen 1999 en 2004 was hij lid van het Europees Parlement. De Roo is op dit moment werkzaam als senior adviseur milieu en water bij de provincie Gelderland


Alexander zal een rekenmodel demonstreren, waarmee berekend kan worden hoeveel het invoeren van het basisinkomen Nederland zou gaan kosten bij verschillende bedragen van het basisinkomen. Bart Nooteboom, emeritus hoogleraar bedrijfskunde en innovatie van de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Tilburg en een voormalig lid van de WRR. Over de radicale veranderingen die zullen plaatsvinden in de maatschappij bij het invoeren van het basisinkomen.

Petra Vlutters, raadslid Leeuwarden vertelt over de feitelijke situatie in Leeuwarden met betrekking tot het uitvoeren van een pilot met het basisinkomen en de rol die raadsleden hierin vervullen. Beleidsadviseur gemeente Utrecht, betrokken bij het ontwikkelen van een experiment onvoorwaardelijk basisinkomen, dat mogelijk binnenkort in Utrecht start. Over de rol van ambtenaren in het proces bij de ontwikkeling van beleid ten aanzien van de invoering van een experiment met het basisinkomen. Het stellen van vragen en deelnemen aan de discussie wordt op prijs gesteld. De avond is vrij toegankelijk.

Datum: Woensdag 20 september 2017. Inloop: vanaf 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur (de bijeenkomst duurt tot ongeveer 22.00 uur) Adres: P60 Stadsplein 100a, 1181 ZM Amstelveen. Voor meer informatie: Stieneke Kruijer, s.kruijer@amstelveen.nl Kijk ook rond op de website: Experiment met Basisinkomen

Is het (experiment met) een basisinkomen betaalbaar?

Voor de proef met het basisinkomen in Finland is € 20 miljoen beschikbaar. Voor de proef in Nederland wordt een bedrag van € 40 miljoen voorgesteld. Voor betaalbaarheid basisinkomen kijk op deze site: basisinkomen.nl Een beperkt basisinkomen van € 800  legt een beslag van 19 % op het BNP en een basisinkomen van € 1.100 vergt een kwart van het BNP. Als de politieke wil er is, dan is het haalbaar.

Voor een basisinkomen van € 800 is ongeveer € 10 miljard extra per jaar nodig. Dat komt omdat het basisinkomen individueel is en er nu ongeveer 1 miljoen NUGGERS (=Niet Uitkeringsgerechtigden: voornamelijk huisvrouwen en huismannen) 1 miljoen keer 12 maanden keer € 800 = 9.6 afgerond € 10 miljard. Voor een basisinkomen van € 1.100 is ongeveer € 30 miljard extra nodig. Het kabinet Rutte II heeft de afgelopen jaren € 46 miljard omgebogen: € 30 miljard bezuinigingen en € 16 miljard verhoging van de (indirecte) belastingen. Een basisinkomen van € 1.100 is wel degelijk betaalbaar als de politieke wil er is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.