Bijgewerkt: 1 december 2022

Bouwvergunning aanvragen via smartphone

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD Amstelveen
22-06-2010

Rondvraag VVD voor de commissie RWN van vanavond, 22 juni 2010

Achtergrond: De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ontstaan om door gebruik van nieuwe communicatiemiddelen de burger op een eenvoudige wijze te betrekken bij de ruimtelijke projecten in de gemeente. Zo kan via www.verbeterdebuurt.nl online een probleem, of goed idee worden aangedragen voor je buurt of gemeente.

Bewonersparticipatie wordt hiermee eenvoudiger en transparanter. Eind april kwam er ook een smartphone-applicatie op de markt waarmee klachten over de openbare ruimte kunnen worden doorgegeven aan de gemeente. Je kan via de mobiele telefoon dus direct melding doen over een losse stoeptegel, rondslingerend huisvuil of kapotte straatverlichting.

Via de applicatie kan de burger dus vragen stellen en klachten indienen, terwijl de gemeente kan reageren of zelf bekendmakingen kan doen. In de toekomst is er mogelijk nog meer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een vuilcontainer of een bouwvergunning via de smartphone-applicatie. Sommige diensten zijn gratis of goedkoop te gebruiken. 

Daarom willen wij het college van B en W de volgende vragen stellen:

1)      In welk mate maakt de gemeente actief gebruik van deze nieuwe communicatiemiddelen bij de vorming en uitvoering van het beleid?

2)      Bent u bereid de wenselijkheid en mogelijkheid te onderzoeken van een uitbreiding van deze toepassingen?


Vraag aan het College/wethouder John Levie

Inleiding:

De VVD staat voor de kwaliteit van het Amstelveens Groen. Niemand twijfelt of hoeft te twijfelen. De noodzakelijke bezuinigingen dwingen ons allen wel naar alle uitgaven en kosten te kijken.

De VVD stelde al tijdens de vorige bezuinigingsronde Amstelveen Kiest 2002-2006 bij het Groen onderwerp de mogelijkheid aan de orde efficiënter met de middelen om te gaan. Wij stellen dit nu opnieuw en wel door de volgende vraag.

Vanuit een duidelijk vastgesteld kwaliteitsniveau van het Amstelveens Groen na te gaan welke voordelen behaald kunnen worden wanneer het totale Groenbeheer wordt uitbesteed aan private bedrijven ? Is het College bereidt dit idee verder uit te werken ?

Walter B. VervenneAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.