Bijgewerkt: 3 december 2021

Brieven van vrijwilligers van Cardanus

Nieuws -> Politiek

Bron: Tim Lechner
14-05-2012

Carla Wüst-Cramer, Bram Oosterdijk en Martha Esther, vrijwilligers bij de Stichting Cardanus hebben een e-mail gestuurd naar de burgemeester, wethouder en fractievoorzitters van de politieke partijen in Amstelveen:

Geachte burgemeester, wethouder en fractievoorzitters van de Politieke Partijen in Amstelveen.

Aangezien ik al jaren vrijwilligster ben bij de Stichting Cardanus heb ik in de loop der jaren al heel veel activiteiten meegemaakt. Ik heb o.a. als woordvoerster mijn zegje gedaan voor de Amstelveense Televisie tijdens de afgelopen 100ste Vrouwendag in de Meent. Samen met mevrouw Marian van Zanen, fysiotherapeute en vrouw van de burgemeester mochten wij de kracht in vrouwen benadrukken.

Ook schrijf ik de verslagen van de workshops die er worden georganiseerd, zo ook over de gespreksavonden van de Dialogen. Stichting Cardanus draagt veel bij aan het welzijn van mensen van diverse pluimage, zoals ook het organiseren van een picknick 1 keer per jaar.

De mensen die het meeste baat hierbij hebben zijn vaak diegenen die gevlucht zijn uit hun land, zoals b.v. uit Turkije, Iran, Azerbaijan, Afghanistan en Marokko. Het betreft over het algemeen vrouwen die dankzij Stichting Cardanus gestimuleerd worden hun leven in eigen hand te nemen en hun mogelijkheden en talenten te ontdekken.

Er zijn onnoemelijk veel redenen om Stichting Cardanus te laten voortbestaan, omdat er een plek moet zijn, waar deze vrouwen ondersteuning kunnen verwachten. Deze vrouwen kunnen, dankzij de vrijwilligers van Cardanus, die hun tijd met liefde beschikbaar stellen, zich bekwamen in het spreken in de Nederlandse taal.

Er wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om hulp aan mensen in nood, die dan kunnen komen voor een goed gesprek. De koffieochtenden die 1x in de maand worden gehouden, voortaan in de Buurtkamer, zijn zeer informatief, omdat er diverse onderwerpen aan bod komen. De mensen gaan op zo'n ochtend "brainstormen", leren ook van elkaars ervaringen en komen met diverse ideeën aanzetten om het leven leuker te maken.

De Stichting Cardanus maakt dit allemaal mogelijk, dankzij de verstrekte subsidie voor activiteiten die leerzaam zijn en tevens het welzijn van mensen bevorderen. Zonder Cardanus zouden veel van deze mensen in een apathie kunnen vervallen, omdat de stimulus om actief te zijn en te geloven in eigen kunnen dan wegvalt. Ik verzoek u daarom, de noodzaak in te zien om Stichting Cardanus te laten voortbestaan, omdat zo velen zich er wel bij bevinden.

Met vriendelijke groet, hoogachtend, mevrouw C. F. Wüst-Cramer

PS. Gisteren was ik aanwezig bij de Openbare Vergadering, waarin ook de toekomst van Cardanus werd besproken. Helaas werd het Amandement m.b.t. de toekomst van Cardanus aangenomen. Ondanks dit feit, hoop ik dat er door de Raad wegen gevonden kunnen worden, om de onrust over de toekomst bij alle medewerkers van Cardanus weg te nemen!


cardanus Amstelveen
(Bron Cardanus - 2012)

Het logo van de Stichting Cardanus


Geachte burgemeester, wethouder en fractievoorzitters van de politieke partijen in Amstelveen,

Bij deze wil ik een beleefd, doch dringend beroep op u allen doen om Stichting Cardanus niet in de steek te laten. Ik ben vele jaren vrijwilliger en de laatste twee jaar als docent verbonden aan deze organisatie. Ik heb in die jaren ondervonden dat Cardanus heel veel betekent voor vele Amstelveners die behoefte hebben aan een steuntje in de rug.

Ik ben zeer onder de indruk gekomen van de werkkracht en de sociale betrokkenheid van de werknemers van Cardanus. Er zijn veel mensen in sociale nood geholpen en het zou jammer zijn als aan dat welzijnswerk abrupt een einde zou komen. Als medeburger van onze mooie stad hoop ik dan ook van harte dat u Cardanus nog een kans wil geven. Zij verdienen het!

Met de meeste hoogachting en een vriendelijke groet, Bram Oosterdijk


Onderwerp : Voortbestaan Cardanus in Amstelveen

Geachte wethouder, mevrouw J. Koops en geachte Raadsleden gemeente Amstelveen

Uit de media heb ik vernomen, dat u overweegt het samenwerkingscontract met de Stichting Cardanus op te zeggen, nadat u in het verleden reeds organisatorische aanpassingen hebt gedaan.

Argumenten waarom niet te stoppen met Cardanus:

- Heeft 40 jaar ervaring in welzijnwerk in Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer

- heeft grote naamsbekendheid in de regio Amstelland en kent de welzijnsmarkt (sociale kaart) heel goed.

- Is een onmisbare schakel voor hen die een steuntje in de rug nodig hebben

- Werkt met zeer betrokken, professionele en enthousiaste medewerk(st)ers

- Begeleidt haar vrijwilligers uitermate goed.

- Staat open voor de landelijke nieuwe ontwikkeling WNS (Welzijn Nieuwe Stijl)

- Is voorbereid om met de reorganisaties binnen de organisatie deze ontwikkeling in de praktijk te realiseren.

- Is van start gegaan met de WNS in de wijken.

- Is geschikt om met een nieuwe vorm "welzijn in de wijken" een succes te garanderen.

- Heeft met zijn organisatie en professionele medewerkers de mogelijkheid om met de nieuwe aanpak samen met de burgers een onderlinge ondersteuning bevorderen.

- Heeft een uitstekend cursusaanbod

Daarnaast treft u een korte omschrijving aan van mijn persoonlijke ervaringen met de organisatie Cardanus en haar medewerkers.

Persoonlijke ervaring

Na 42 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, ben ik ruim 4 jaar geleden gestart met vrijwilligerswerk. Ik ben gaan werken als taalcoach in het project Taalmaatje. Zowel het intake-gesprek als de begeleiding tijdens het traject van de medewerksters van Cardanus was heel goed. De cursussen die wij regelmatig kregen aangeboden, waren heel nuttig.

Deze ervaringen hebben mij zodanig gemotiveerd dat ik in januari zelf ben gestart met een

conversatiegroep Nederlands voor anderstaligen. De medewerkster van Cardanus heeft mij hierbij geweldig gecoached. Tot nu toe is de conversatieles Nederlands een succes.

Tot besluit :

Wellicht is er een organisatie te vinden die het welzijnswerk goedkoper doet, maar dat gaat altijd ten koste van de kwaliteit. De vrijwilligers hebben absoluut zin om met deze organisatie door te gaan. Om de vrijwilligers de taken van de beroepskrachten te laten overnemen, is onverstandig want deze verwachting past niet bij de wens van de vrijwilligers.

U laat alle ervaring die in heel veel jaren is opgedaan door Cardanus en haar medewerk(st)ers toch niet zomaar verloren gaan. Daarom doe ik een dringend beroep op uw medewerking om de samenwerking door te zetten met zo'n ervaren welzijnstichting (Cardanus) in Amstelveen en omgeving.

Met vriendelijke groet, Martha Esther


lechner Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tim Lechner, raadslid van VVD-Amstelveen in de raadzaal


Tim Lechner, raadslid van VVD-Amstelveen stuurde op 14 mei 2012 dit antwoord op de vragen van de vrijwilligers:

Geachte mevrouw Wüst-Cramer,

Uw e-mail is in goede orde ontvangen. Dank daarvoor. De gemeenteraad van Amstelveen is over het algemeen goed te spreken over het werk van de vrijwilligers en medewerkers van Cardanus.

Waar de gemeenteraad in overgrote meerderheid vraagtekens bij zet is bij de kwaliteit van het management van Cardanus. Daarom is er ook een raadsbreed onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van de geleverde diensten van Cardanus en de rol die het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad in deze samenwerking heeft gehad.

Voor de gemeenteraad is het dus zeker niet de rol van vrijwilligers en medewerkers die ter discussie staat. Ook in de nieuwe situatie zal het overgrote deel van de vrijwilligers en medewerkers hun rol blijven spelen. De besluitvorming die vorige week woensdag heeft plaatsgevonden, heeft het voor Cardanus mogelijk gemaakt om hun professionaliteit te bewijzen en om in een lager tempo dan door het College gewenst tot offerte te komen, zonder dat er nu dramatische maatregelen met betrekking tot het personeel hoeven te worden genomen.

Wel wil de gemeenteraad komen tot een openbaar offerte traject met betrekking tot het welzijnswerk in 2013. Hierdoor kan er dan per 1-1-2014 tot een nieuwe situatie worden gekomen. Een eventuele nieuwe aanbieder zal zeker de ervaringen van de bestaande vrijwilligers en medewerkers willen gebruiken.

De medewerkers van Cardanus zullen voor het overgrote deel door een eventuele nieuwe aanbieder worden overgenomen. Immers ervaringen van deze medewerkers zullen zij niet verloren willen laten gaan.

In juli van dit jaar zal de onderzoekscommissie van de gemeenteraad met een advies komen over hoe de verhouding tussen de gemeente en een aanbieder van welzijnswerk zou moeten zijn, zodat de ontstane situatie zoals nu met Cardanus in de toekomst kan worden voorkomen.


Met vriendelijke groet, Tim Lechner (Raadslid VVD), t.lechner@amstelveen.nl
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS