Bijgewerkt: 7 december 2021

Burgemeester Van Zanen bezocht vergadering van het CDA

Nieuws -> Politiek

Bron: Ferry van Groeningen
10-05-2012

Op de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van het CDA-Amstelveen van 8 mei 2012 in een zaal van de Paaskerk was burgemeester Jan van Zanen als gastspreker uitgenodigd door het bestuur. In zijn bijdrage begon hij met een korte Tour d’horizon langs zijn jeugd en studie rechten aan de VU, zijn carrière in het openbaar bestuur als raadslid en wethouder in Utrecht.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De leden van het CDA-Amstelveen volgen het bijzonder indrukwekkende verhaal van burgemeester Jan van Zanen in de Paaskerk


Hij gaf aan, dat deze ervaringen zijn manier van werken als burgemeester van Amstelveen kleurt. Van Zanen sprak bevlogen over deze rol en stipte enkele unieke eigenschappen van de Amstelveense samenleving aan: naar buiten toe bescheiden over de kwaliteiten van de eigen stad, maar ook kritisch op het bestuur. Dit geeft zijn werk een extra dimensie.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen in de Paaskerk vertelt over zijn leven als burgemeester van Amstelveen en het blijkt, dat het is niet altijd makkelijk


Van Zanen heeft zich in de uitvoering van zijn ambt drie doelen gesteld:

1) Amstelveners mogen terecht trots zijn op hun stad en deze trots ook uitstralen; denk hierbij aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

2) Veiligheid: aandacht voor zowel de harde cijfers van criminaliteit als de beleving onder de burgers van veiligheid. Hij heeft extra aandacht voor de bestrijding van inbraken, omdat deze vorm van criminaliteit een grote inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Er is extra politie inzet geregeld, maar de burger wordt ook aangesproken op zijn eigen gedrag. Op een vraag uit de zaal gaf hij aan, dat op elke wijkplatformvergadering de wijkagent aanwezig hoort te zijn.

3) Continuïteit van bestuur waarborgen: besluiten nemen voor de stad in het College van B en W en in de gemeenteraad. Hierbij moet een ieder tot zijn recht komen, elke mening moet aandacht kunnen krijgen onder het motto “inspireren en tegenspraak organiseren”. Uiteindelijk moet er wel een besluit worden genomen en worden uitgevoerd. Politiek is immers het dienen van de publieke zaak en daarbij keuzes maken. Hierbij kun je niet altijd iedereen tevreden stellen.

Het CDA kijkt terug op een geslaagde avond.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.