Bijgewerkt: 20 juni 2024

Burgerbelangen Amstelveen is bezorgd over lasergebruik rond Schiphol

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
14-12-2015

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil een toevoeging aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) namelijk: het verbieden van gebruik van lasers rondom aanvliegroutes van Schiphol. Van juli tot oktober 2015 is tientallen keren met een krachtige laserpen in de cockpits geschenen van vliegtuigen die op Schiphol landden. Dit is de afgelopen weken meerdere malen in het nieuws geweest.

Het schijnen met een laser tijdens de daling kan levensgevaarlijke situaties opleveren, omdat de piloten daardoor verblind raken. Dit kan bovendien betekenen dat er blijvende schade aan de ogen van deze mensen wordt aangericht. Ook Amstelveen heeft te maken met aanvlieg- en landingsroutes.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Ewa Petiet, gemeenteraadslid van BBA


BBA stelt daarom voor om een artikel aan de APV toe te voegen betreffende deze risico's voor het vliegverkeer, met ongeveer de volgende strekking:

Gebruik lasers

Het is verboden op, of aan de weg, een openbare plaats, zodanig met laserlicht te schijnen, dat daardoor de openbare orde wordt verstoord, of overlast wordt veroorzaakt. Het is verboden op de weg, een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, lasers, laserpennen, of dergelijke apparatuur in bezit te hebben, of met zich mee te voeren anders dan voor professioneel gebruik.

De wet is inmiddels aangepast omtrent "het in gevaar brengen van vliegverkeer". Wanneer er in de Amstelveense APV een artikel wordt opgenomen, geeft dit een extra mogelijkheid om preventief te handhaven, wat op dit moment nog niet mogelijk is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.