Bijgewerkt: 3 december 2021

Burgerbelangen Amstelveen is tevreden met de forse verlaging parkeerbelasting

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
17-05-2015

De bewonersvergunningen voor parkeren gaan met 40 euro omlaag in Amstelveen. Het tarief voor de bewonersvergunning voor één auto gaat met ingang van 1 oktober 2015 van 100 euro naar 60 euro per jaar. Hiermee wordt een oude belofte ingelost, die indertijd bbA-wethouder John Levie deed. Hij zei toe, dat als uit een evaluatie zou blijken, dat het tarief van 100 euro naar beneden kon worden bijgesteld dit ook zou gebeuren BBA is dan ook blij, dat die oude belofte in 2012 van het vorige college nu wordt ingelost.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

John Levie oud-wethouder Verkeer van BBA in 2013


Bij het invoeren van de parkeervergunning in 2012 werd het tarief bepaald op 100 euro per jaar, omdat het uitgangspunt van het parkeerbeleid was, dat de tarieven kostendekkend moesten zijn. In de jaren daarvoor leverde de parkeervergunningen voor de gemeente aan jaarlijks toenemend verlies op. Hierop besloot de gemeenteraad, dat de parkeertarieven voortaan kostendekkend moesten zijn.

Op verzoek van bbA werd ook afgesproken, dat in geval de kosten lager zouden uitvallen het tarief naar beneden zou worden bijgesteld. Nu is gebleken, dat na de aanloopkosten voor met name de digitalisering, het tarief verlaagd kan worden tot 60 Euro per jaar. Daar komt nog bij, dat er een dag-vergunning voor speciale dienstverlening wordt ingevoerd en dat de mogelijkheden voor een patiënten vergunning worden verruimd. De parkeeroperatie was destijds opgezet om er voor te zorgen, dat de bewoners in en om het Stadshart bij hun huis zouden kunnen parkeren. Door  met name de invoering van de digitale controle, kon de tariefsverlaging worden gerealiseerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS