Bijgewerkt: 4 december 2021

Burgerbelangen Amstelveen nam afscheid van Jaap Prent

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
08-02-2017

BBA heeft afscheid genomen van Jaap Prent (1937), burgerlid van de lokale partij. Jaap Prent was gedurende 15 jaar het gezicht van Burgerbelangen Amstelveen naar de burgers toe. Geen vergadering van welk wijkplatform dan ook sloeg hij over. Als plaatsvervangend burgerraadslid woonde hij de fractievergaderingen van BBA bij en in die functie liet hij geen gelegenheid onbenut om het “kleine leed” van de Amstelveners onder de aandacht van de fractieleden te brengen. Tegelijkertijd maande hij met grote hardnekkigheid de fractieleden om ook bijeenkomsten en vergaderingen in de wijken te bezoeken. “De burgers zijn vooral geïnteresseerd in wat in hun eigen straat gebeurd. Als vertegenwoordiger van die burger moet je je dat altijd realiseren”, zegt Jaap Prent.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Jaap Prent staat in de hangaar op Schiphol bij de Jubilerende Dutch Dakota Association op 1 april 2007 met zijn historische modelschepen in verband met de geboorte van de Nederlandse admiraal Michiel de Ruyter 400 jaar geleden


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Vlnr.: Hans de Weers, Jaap Prent, burgemeester Jan van Zanen en Jan Meeuwis bij de ontvangst op 16 augustus 2008 in Patrimonium tijdens de tweedaagse tentoonstelling van modelschepen en stoommodellen


Tijdens een intieme bijeenkomst van fractie en bestuur maandag 6 februari 2017 werd Jaap Prent gehuldigd en toegesproken. Fractieleider Jitze Bakker wees er nog eens op hoe Jaap het gezicht van BBA in de wijken was geworden en hoe hij de BBA-ers achtervolgde met een bestraffende opmerking als er iemand eens niet op een bijeenkomst in de wijk was geweest. Bakkeer: 'Door Jaap wisten we precies wat er in de wijk gebeurde. Iedereen kende Jaap en Jaap kende iedereen.' Bestuursvoorzitter Paul van der Meer prees Jaap Prent om zijn loyaliteit, trouw en inzet voor de partij.

Foto Amstelveen
(Foto BBA - 2017)

Jaap Prent en zijn echtgenote Mary met de leden van de BBA fractie in de raadzaal van Amstelveen op 6 februari 2017Foto Amstelveen
(Foto BBA - 2017)

Mary en Jaap Prent tijdens de afscheidsreceptie van BBAFoto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jaap Prent tijdens zijn laatste gemeenteraadsvergadering op 8 februari 2017
Het jongste burgerlid Jacqueline Höcker dankte Jaap Prent voor zijn steun, hulp en begeleiding tijdens haar eerste stappen in de politiek. “Ik voelde, dat je het met liefde deed, en liefde kom je niet zo vaak tegen in de politiek”, zei ze. Linda Roos,  oprichter en boegbeeld van BBA tenslotte bood Jaap een gezellige bijeenkomst op een later tijdstip aan, waar hij en zijn vrouw Mary nog eens de leden uit zijn beginperiode kan ontmoeten. Jaap Prent zelf mocht deze korte huldiging afsluiten met het aansnijden van een speciale taart met een voor hem karakteristieke beeltenis er op.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.