Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Burgerbelangen Amstelveen over de extra overlast door Schiphol

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
21-09-2022

Schiphol gaat volgend jaar vanaf 2 januari 2023 groot onderhoud plegen aan de Zwanenburgbaan. Naar verwachting zullen de werkzaamheden 16 weken duren, tot en met 19 april. Daarna wordt er nog gewerkt aan vernieuwing van het landingssysteem. Dit betekent dat de baan tot eind juni zeer beperkt inzetbaar zal zijn. Een groot deel van het vliegverkeer van de Zwanenburgbaan zal worden omgeleid naar de Buitenveldertbaan. Ook de Aalsmeerbaan en de Oostbaan zullen vaker worden ingezet. Burgerbelangen Amstelveen verwacht grote en langdurige overlast voor haar bewoners.

Foto Amstelveen
(Bron BBA - 2022)

Kitty Huisman van BBA

Kitty Huisman (raadslid bbA): 'De overlast van minimaal een halfjaar heeft grote gevolgen voor bewoners van Amstelveen. In een door mij bijgewoonde informatiesessie, heeft Schiphol aangegeven dat voor de planning van het langdurig onderhoud geen overleg was met de gemeente." Verder zegt Huisman: "De overlast voor omwonenden tijdens het groot onderhoud van de Aalsmeerbaan afgelopen jaar, is ook totaal niet geëvalueerd of besproken. Desondanks gaat Schiphol gewoon verder, zonder overleg met de gemeente Amstelveen.'

Huisman geeft aan dat de coalitie in het coalitieakkoord heeft beloofd zich in te zetten voor minder vluchten, minder overlast en fors terugdringen van gebruik van de Buitenveldertbaan. Burgerbelangen Amstelveen maakt zich zorgen over naleving van dit akkoord en verwacht een actieve rol van het college. De fractie stelt dan ook vragen aan dit college over de overlast, de overlegstructuur en naleving hiervan, en hoe het college de overlast kan beperken in het belang van de inwoners van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.