Bijgewerkt: 27 november 2021

Burgerbelangen Amstelveen pleit voor totaalschool

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
11-11-2013

In de vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013, heeft Burgerbelangen Amstelveen (BBA) opnieuw gepleit voor een pilot met het principe totaalschool. Anders dan voor- en naschoolse opvang is de totaalschool een vorm van onderwijs, waarbij het lesprogramma wordt gemixt met culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

In dit plan gaan de leerlingen van 08.00 uur tot 17.00 uur naar school. Op zorgvuldig gekozen tijden wordt voor ontspanning gezorgd door het standaard lespakket te onderbreken. De leerlingen krijgen de kans zich dan te bekwamen in verschillende sporten, maar ook zich ook te ontwikkelen op het terrein van muziek en kunst.

roos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Linda Roos, raadslid van BBA


De school verzorgt de middagmaaltijd. In overleg met de ouders kan worden gekozen tussen een warme maaltijd, of een broodmaaltijd. Internationale ervaring leert, dat de methodiek van de totaalschool tot betere schoolprestaties leidt, in combinaties met een brede ontwikkeling.

Ook betekent de totaalschool voor de ouders en leerlingen minder stress door de vaste structuur en ontspanningsmomenten en ruimte voor fysieke activiteit en creativiteit. Positief is eveneens, dat binnen de schooltijd de leerlingen hun huiswerk kunnen maken.

Met de totaalschool verdwijnt ook de noodzaak om de leerlingen in de middaguren te halen en te brengen. Naast de rust voor ouders en leerlingen, wordt de vrij besteedbare tijd groter. BBA ziet grote kansen voor Amstelveense scholen, omdat velen in de buurt liggen van de sportcomplexen. Voor een pilot kan worden gestart met bijvoorbeeld groep 7 en 8 van het basisonderwijs. BBA zoekt hiervoor contact met scholen en ouders die hierin geïnteresseerd zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS