Bijgewerkt: 15 juni 2024

Burgerbelangen Amstelveen wil Park and Ride voorziening bij Uilenstede

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
18-04-2016

Omdat de parkeeroverlast in de gebieden langs de Beneluxbaan en in Randwijck verder toeneemt wil Burgerbelangen Amstelveen, dat de gemeente gaat onderzoeken, of er op het huidige parkeerterrein van Uilenstede, vlak langs de Beneluxbaan bij de Kalfjeslaan, een parkeergarage kan worden gebouwd.Burgerbelangen Amstelveen (bbA) stelt vast, dat door het invoeren van betaald parkeren in Buitenveldert steeds meer forensen in Amstelveen Noord parkeren. De parkeeroverlast is daardoor in Randwijck sterk toegenomen. Als reactie daarop heeft Amstelveen besloten om ook in Randwijck betaald parkeren in te voeren. Het gevolg daarvan zal zijn, dat de parkeerdruk zich gaat verplaatsen naar andere wijken. 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Ruud Oord, gemeenteraadslid van BBA


Daarom vraagt bbA in de komende raadsvergadering van woensdag 20 april 2016 het college van B en W  om te onderzoeken, of er langs de Beneluxbaan een Park & Ride kan worden gerealiseerd.  bbA stelt daarbij ook voor om in het kader van haar groenfilosofie de parkeergarage met groene planten te bekleden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een Parkeer en Reis-voorziening (Engels: Park and Ride), vaak aangeduid als P&R of P+R, is een parkeervoorziening bij een halte of station die bedoeld is voor automobilisten die vervolgens met het openbaar vervoer verder reizen. Ook in de buurt van opritten van autosnelwegen worden parkeervoorzieningen aangelegd waar automobilisten kunnen overstappen op het openbaar vervoer, of carpool reizen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.