Bijgewerkt: 28 juni 2022

Burgerbelangen Amstelveen wil betere protocollen om geheime informatie af te schermen

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
27-10-2020

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is geschrokken van een publicatie in het Amstelveens Nieuwsblad, waaruit blijkt dat tot tweemaal toe geheime stukken over de financiering van het project Alleman Kwartier niet voldoende is afgeschermd. De stukken waren opgevraagd door Ronald Vecht, wijkbewoner van Bankras Kostverloren in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Ruud Kootker fractievoorzitter en Jacqueline Solleveld raadslid van Burgerbelangen Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 maart 2020


Vecht had een financiële onderbouwing opgevraagd van het voorgenomen bouwproject Alleman. Omdat informatie de gemeente in een nadelige positie tegenover de projectontwikkelaar kan brengen waren stukken weggelakt. Alleen was dit zo slordig gebeurd, dat met een beetje moeite de weggelakte delen toch leesbaar waren. Namens bbA heeft Ruud Kootker het College hierover mondelinge vragen gesteld. 

Ruud Kootker benadrukt dat bbA staat voor transparantie  en openbaarheid. “Maar”, stelt hij, “er kunnen ook wel eens wettelijke of zeer dringende redenen zijn om bepaalde informatie niet aan de openbaarheid prijs te geven. In dat geval moet de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden betracht om de betreffende informatie af te schermen”, aldus Ruud Kootker , die bovendien zegt te hebben gehoord, dat ook de NAW - gegevens van de verzoeker enige tijd zichtbaar zijn geweest. Het bbA-raadslid heeft tijdens de commissie ABM van 27 oktober het College een aantal vragen voorgelegd. Zo vraagt hij zich af of de gemeente protocollen heeft rondom WOB – verzoeken  en hoe de werkinstructies er uitzien ,die worden gehanteerd bij het publiceren van niet-openbare informatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Op de correcte manier zwart gemaakte regels op een pagina van een gemeentelijke pdf document


Ook heeft hij gevraagd of er naast de excuses aan de raad ook excuses zijn overgebracht aan de verzoeker. Ruud Kootker wil vervolgens van het College weten hoe zij dit veiligheidsincident beschouwt, of het, zoals de VVD eerder aangaf als een “minor” probleem te zien. Of dat het College net, zoals bbA, dit een serieuze zaak vindt nu er risico is gelopen dat gelekte financiële informatie ons als gemeente parten kan spelen.

BbA heeft tenslotte het College gevraagd of, net zoals bbA, het college van mening is dat nieuwe digitale tools ter vermijding van toekomstige plaatsingsproblemen op zich onvoldoende is, maar dat er ook juiste werkinstructies en dubbele checks moeten worden ingebouwd.

Hierbij een manier om gevoelige info uit een pdf onleesbaar te maken: Voordat u een PDF verspreidt, kan het zijn dat u het document wilt onderzoeken op gevoelige inhoud of privé-informatie die het document naar u toe kan traceren. Gebruik de Redact-tools om gevoelige afbeeldingen en tekst die zichtbaar zijn in een PDF te verwijderen of te bewerken.

Gebruik de functie Verborgen informatie verwijderen om verborgen inhoud in een PDF te vinden en te verwijderen. Als u bijvoorbeeld de PDF hebt gemaakt, worden in de metagegevens van het document normaal gesproken uw naam als auteur vermeld. Het kan ook zijn dat u inhoud wilt verwijderen die per ongeluk het uiterlijk van het document kan veranderen en wijzigen. JavaScript, acties en formuliervelden zijn inhoudstypes die aan verandering onderhevig zijn. (door redactie Amstelveenweb)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.