Bijgewerkt: 28 juni 2022

Burgerbelangen Amstelveen wil fietspaden aanpassen

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
25-05-2020

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) hoort vaak van bewoners dat er te weinig ruimte is op de fietspaden. Soms ontstaan daardoor onveilige situaties. Sinds de coronacrisis zijn mensen meer gaan fietsen en ook steeds meer op elektrische fietsen. Daarom wil bbA dat het gemeentebestuur de fietspaden van Amstelveen aan een nieuwe beoordeling onderwerpt. De ANWB maakte onlangs bekend dat een aanzienlijke blijvende toename van het fietsverkeer te verwachten is. Afgelopen vrijdag deed de directeur van de ANWB, Frits van Bruggen in de TV journaals een beroep op de lokale overheden hun fietspaden daarop aan te passen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Jacqueline Solleveld raadslid van Burgerbelangen Amstelveen woordvoerder Verkeer


Uit een recente peiling van de ANWB onder 2100 mensen blijkt dat ongeveer 27% van de ondervraagden denkt straks vaker met de fiets naar o.a. het werk te gaan. Bovendien stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid dat nieuwe gewoonten zoals het vaker op de fiets stappen ook op langere termijn effect kan hebben op ons reisgedrag. Jacqueline Solleveld raadslid, die namens bbA het College van B. en W. hierover vragen gaat stellen zegt: 'Het kennisinstituut meent dat hoe langer de crisis duurt en de beperkingen aanhouden hoe groter de kans bestaat dat de verandering blijvend is.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het Zwarte Pad, een fietspad ongeveer 4 km lang in Amstelveen is een belangrijke fietsverbinding tussen Amstelveen Zuid en Amstelveen Noord en wordt dagelijks volop gebruikt door de inwoners. Omdat de houten damwand ter hoogte van de Zetterij onder het fietspad eind 2019 bezweek, dit deel van het fietspad is om veiligheidsredenen per direct afgesloten


Het toenemend aantal fietsen in het algemeen maar ook het sterk toenemend aantal elektrische fietsen als mede de adviezen van de ANWB zijn dan ook voor bbA de reden om vragen te stellen. Jacqueline Solleveld vindt dat er aan de fietspaden in Amstelveen nog wel wat te verbeteren is: 'Wij willen weten of het College in kaart heeft waar de knelpunten zitten in ons fietsennetwerk en of het College bereid is om de lopende fietspaden-projecten opnieuw te beoordelen¸ waarbij te denken valt aan o.a. het Zwarte Pad (Kazernepad). Daarnaast willen we weten of het College bereid is om te onderzoeken of voor de korte termijn het aanleggen van 'pop-up' fietspaden op cruciale plekken een mogelijkheid biedt om meer ruimte te creëren voor de fietsers.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.