Bijgewerkt: 18 mei 2024

Burgerbelangen Amstelveen wil inzicht in de waterschapsbelasting

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
21-11-2016

Burgerbelangen Amstelveen vindt, dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe de waterschapsbelasting die de Amstelveners moeten afdragen aan de waterschappen Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht worden besteed. Eerder al had BBA-raadslid Linda Roos in de commissie RWN (Ruimte, Wonen en Natuur) hierover vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder Peter Bot.  Zij vroeg de wethouder, of deze belasting een op een terugvloeit naar Amstelveen ten behoeve van de noodzakelijke beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Linda Roos: “Ik heb het gevoel, dat er met name in het Hoogheemraadschap Rijnland nogal wat achterstallig onderhoud is”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Linda Roos gemeenteraadslid van Burgerbelangen Amstelveen


BBA wil als aanvulling daarop ook weten, of het  waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het waterschap Rijnland betrokken zijn bij buitenlandse investeringen. Dit naar aanleiding van een publicatie in het dagblad Trouw van 17 november 2016, waarin waterschapsprojecten in het buitenland door waterschappen worden gefinancierd via o.a. risicovolle Coco-leningen. Als dat het geval is, wil BBA weten, of dit effect heeft gehad op het waterbeheer in onze gemeente. De ongerustheid van BBA wordt ook gevoed door het feit, dat het investeren in buitenlandse projecten niet tot de wettelijke taken van de waterschappen behoort. Bovendien worden de z.g. Coco-leningen, die de waterschappen hebben afgesloten voor het financieren van die buitenlandse projecten, ook door insiders en de Autoriteit financiële markten (AFM) risicovol genoemd.


Coco? Convertible bond?

Een bufferobligatie, of coco (afkorting van het Engelse contingent convertible bond) is een tussenvorm tussen een langlopende achtergestelde lening en een aandeel, die verwant is aan de al langer bestaande converteerbare obligatie, en die wordt uitgegeven door banken met een vast relatief hoog rentepercentage. Als de bank door van tevoren duidelijk aangegeven vermogenslimieten zakt, de zogenaamde trigger, dan wordt de obligatie omgezet in aandelen, of volgens van tevoren gemaakte afspraken geheel, of gedeeltelijk afgeschreven. Coco's zijn door banken ontwikkeld als antwoord op de strengere kapitaaleisen die toezichthouders aan de bankbalansen stellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.