Bijgewerkt: 30 november 2021

Burgerbelangen Amstelveen wil meer maatwerk voor kwetsbare burgers

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
09-11-2014

Tijdens de komende begrotingsbehandeling zal de lokale politiek partij Burgerbelangen Amstelveen vragen om een goede inventarisatie van de Amstelveners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Jitze Bakker, die namens bbA het dossier Zorg beheert, zegt: “Wij willen, dat de zorg beter wordt afgestemd op de kwetsbare doelgroepen. Maar dan moet je wel weten, waar de doelgroepen precies behoefte aan hebben en om hoeveel mensen het gaat. Ons uitgangspunt is, dat we ook de kwetsbare burgers in beeld krijgen, specifiek gericht op de Amstelveense situatie”. Bakker denkt daarbij aan de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, zorg - indien nodig - voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nu tussen wal en schip vallen en aan jonge mantelzorgers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Ruud Oord en Jitze Bakker, raadsleden van BBA tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma 2014 - 2018 op 31 januari 2014 in Café Thijs


Burgerbelangen Amstelveen zal dan ook een motie van die strekking indienen en hoopt op steun voor die motie van zoveel mogelijk partijen. In de motie roept bbA het college op onderzoek te doen naar de vraag hoe kwetsbare burgers herkend en bereikt kunnen worden, aan welke hulp en ondersteuning zij behoefte hebben en op welke wijze dit georganiseerd en gefinancierd gaat worden. Linda Roos, die namens de fractie de begroting zal behandelen zegt: “Hoe meer details over hun behoeften bekend zijn, hoe meer dit mensen kan inspireren mee te helpen aan een oplossing. Ik ken gevallen, waarbij mensen eenvoudige problemen soms heel creatief oplossen, zonder dat het veel geld kost”.

Drie-etageflats

Tijdens de begrotingsbehandeling zal Linda Roos ook pleiten voor het aanbrengen van liften in de flatgebouwen met drie etages. “Vroeger bestond er een regel, dat liften pas verplicht waren in wooncomplexen met meer dan drie etages. Maar een groot aantal ouderen is niet meer in staat om drie trappen op te lopen en moet verhuizen. Het lijkt me beter om in die gevallen liften aan te brengen, zodat die mensen in hun flat kunnen blijven wonen. Dit probleem wordt alleen maar groter, omdat het aantal ouderen in de komende jaren flink stijgt.”

Sneltram

bbA vindt het niet acceptabe,l dat de haltes ‘Gondel’ en mogelijk ‘Amstelveen centrum’ verdwijnen. Het argument zou zijn tijdsverlies. Linda Roos: “Als dat het argument is, dan kan je dat opvangen door de trams beurtelings de halte te laten aandoen. Als de frequentie één tram per vijf minuten is, zou dat betekenen, dat de tram op deze haltes om de tien minuten stopt. Dus de ene tram stopt bijv. op de ‘Gondel’ en rijdt door bij een andere halte die anders zou worden opgeheven en omgekeerd. Dat is simpel aan te geven met een bordje voorop de tram. Je ziet dat wel in meer steden”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen


Nieuwbouw Zonnestein

De bedoeling is, dat bij de geplande nieuwbouw aan Zonnestein de bewoners over de ontwerpen kunnen meepraten. bbA is van mening, dat de deelnemers aan het zelfbouwproject Bella Vista voor dit project goed werk kunnen doen. Bella Vista is de naam van het zelfbouwproject aan de Marathonlaan bij de Brandweerkazerne. Initiatiefnemer voor Bella Vista was indertijd de Amstelvener Jan Raadschelders. Zijn vereniging heeft aangeboden om ook een rol te spelen bij de ontwikkeling van het project Zonnestein.

Linda Roos: “Ik vind, dat de groep op zijn minst de kans moet krijgen om mee te praten. Ze hebben aan de Marathonlaan goed werk verricht en er zelfs een architectuurprijs mee gewonnen. Ze hebben ervaring met het inplannen van de wensen van toekomstige bewoners”. Bij de bouw van Bella Vista liet de toenmalige initiatiefnemer Jan Raadschelders zich ondersteunen door SIR-55, gedeeltelijk een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft om woonwensen van “medioren” en senioren gerealiseerd te krijgen.

Avondvierdaagse

De fractie van bbA zal zeker een voorstel ondersteunen om de Avondvierdaagse 2015 te laten doorgaan. Wel hoopt men, dat ook ouders van de deelnemende kinderen bereid zijn mee te helpen bij het vrijhouden van de wegen. Wel wil bbA, dat nog eens gekeken moet worden naar de routes en in hoeverre drukke kruispunten kunnen worden vermeden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS