Bijgewerkt: 5 december 2022

Burgerbelangen Amstelveen wil nu snelle renovatie van 't Jagershuis

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
28-07-2021

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt, dat nu de Raad van State definitief heeft besloten dat 't Jagershuis aan de Amstelzijde een rijksmonument blijft, snel moet worden begonnen met  het herstel van het vervallen pand.

Ewa Petiet raadslid van BBA zegt: 'Het gebouw staat zo ongeveer al op instorten en nu de eigenaar, projectontwikkelaar Breevast, heeft laten weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden en te willen onderzoeken of er nog een nadere toetsing mogelijk is, vinden wij dat dit niet tot nieuw uitstel kan leiden. Desnoods zullen wij de wethouder vragen om volgens de wettelijke regels daadwerkelijk handhavend op te treden.'

Foto Amstelveen
(Bron BBA - 2020)

Ewa Petiet raadslid van Burgerbelangen Amstelveen woordvoerder Recreatie, natuur- en milieueducatie


BbA heeft zich al eerder bezig gehouden met ’t Jagershuis. Dat was ruim vier jaar geleden toen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in verband met plannen voor herontwikkeling ’t Jagershuis in 2016 uit het Rijksmonumentenregister schrapte. BbA maakte hier bezwaar tegen, zocht de publiciteit en stelde vragen in de gemeenteraad. Ook kwamen de Vereniging Historisch Amstelveen, de bewoners Amstelzijde en Amsteldijk Zuid en de Stichting Beschermers Amstelland in actie door bij de Rechtbank van Amsterdam bezwaar aan te tekenen. Die stelde de Vereniging in het gelijk. Daarna ging de eigenaar en projectontwikkelaar Breevast in beroep bij de Raad van State, maar het beroep is nu afgewezen, waarmee het voortbestaan van het Jagershuis als Rijksmonument  is  veilig  gesteld. Breevast wilde het vervallen pand  aanvankelijk vervangen door nieuwbouw van o.a. hotel en restaurant.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2002)

Restaurant-hotel 't Jagershuis in april 2002


BbA vindt dat in 1970 niet voor niets ’t Jagershuis op de rijksmonumentenlijst werd geplaatst. De partij, altijd al op de bres voor het behoud van monumenten in Amstelveen, vindt dat het naast de architectuurhistorische waarde een bijzonder oude pleisterplaats is aan een belangrijke vaarroute. 'Vanwege de kleinschaligheid,  het aansprekende karakter en de schilderachtige architectuur is het de moeite waard om te behouden' -aldus Ewa Petiet, die er wel aan wil toevoegen, dat Amstelveen  trots mag zijn op de volharding van de Vereniging Historisch Amstelveen en de Stichting Beschermers Amstelland in hun strijd om ‘t Jagershuis te behouden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.