Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Burgerbelangen voor àlle Amstelveners

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA / Amstelveenweb
03-01-2010


bbA (Burgerbelangen Amstelveen) heeft op zaterdag 2 januari 2010 haar verkiezingsprogramma 2010-2014 gepresenteerd. Burgerbelangen Amstelveen (Lijst 4) is de enige politieke partij, louter en alleen voor àlle Amstelveners.

BBA  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Linda Roos, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen, maakt het verkiezingsprogramma van de partij bekend in de Amstelveense wijnbar de 'Wine Kitchen' op zaterdag 2 januari 2010


BBA  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Lijstduwer Frits Suèr, raadslid John Levi en nieuwkomer Peter Bot (nummer 2 op de lijst) luisteren naar het betoog van de fractievoorzitter


Op 3 maart 2010 hebben Amstelveners de keuze, want hun stem bepaalt welke koers Amstelveen de komende vier jaar gaat varen.  De afgelopen vier jaar heeft het Amstelveense gemeentebestuur resultaten laten zien waar Burgerbelangen Amstelveen niet trots op is: Vijftien miljoen euro verloren in het IJsland avontuur, vier miljoen euro onnodig naar kabelaar Ziggo.

De gemeentelijk financiële reserves zijn tot een minimum niveau gedaald. Geen oplossing voor de lange wachtlijsten voor de kinderopvang. Ondanks jarenlange toezeggingen geen nieuwbouw van scholen. De vraag is of Amstelveen door moet gaan op deze koers. bbA staat voor een Amstelveens beleid, dat gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

-Realistisch: Uitvoerbare plannen met meerwaarde voor Amstelveen

-Sociaal:  Dichtbij, menselijk en betrokken

-Duurzaam: Toekomstvast bouwen met oog voor mens, milieu en natuur

-Financieel verantwoord: De juiste keuzes maar wel betaalbaar

-Participatie: Plannen kunnen rekenen op draagvlak bij de Amstelveners

BBA  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Peter Bot en raadslid David de Jong volgen de dialoog tussen de aanwezige journalisten en de fractievoorzitter


BBA  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Peter Bot: 'Ik denk, dat het voor Amstelveen nodig is, dat je niet gebonden bent aan een landelijke partij, omdat de belangen van de landelijke partijen elkaar kruisen en ik wil graag het beste voor Amstelveen'


Concreet wil bbA, dat alle Amstelveners zich thuis blijven voelen in een stad die veilig, groen en bereikbaar is, met ruimte voor wonen, werken, leren, recreëren en spelen. Enkele punten uit het verkiezingsprogramma zijn:

- Amstelveen dient een stad in het groen te blijven. Het huidige openbare groen moet behouden blijven en blijvend worden onderhouden.

- Input van burgers moet concreter worden omgezet in beleid. Burgers moeten serieuzer genomen worden.

- Introductie van een pilot project “totaalschool”. Daarbij is er van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat een totaalprogramma voor kinderen

- Breedtesport is en blijft een speerpunt voor bbA. Geen enkele vorm van bebouwen van de huidige sportvelden en sportcomplexen binnen de bebouwde kom zal worden toegestaan. (Buurt)sportfaciliteiten dienen dicht bij de gebruikers in de buurten te blijven

- Voor het A9-project geldt dat Amstelveen bij dit megaproject geen financiële risico’s mag lopen. De uitvoering van het project moet passen binnen het stedenbouwkundige en architectonische karakter van Amstelveen en de Amstelveense schaal. Het project mag dus niet ten koste gaan van Amstelveense voorzieningen. Al eerder heeft bbA als alternatief het A9 Groene Loopveld project gepresenteerd.

- Behoud van de Lijnen 5 en 51, en geen geldverslindende Noord/Zuidlijn met bovendien veel minder haltes en minder directe verbindingen

- Een gezond financieel beleid is essentieel, met een realistische en sluitende begroting. Uitgangspunt is voor de komende periode: geen lastenverzwaring voor de Amstelveners

BBA  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Nieuwkomer partijlid Petra Vosters, zet zich vooral in op thema's die betrekking hebben op duurzaam samenleven en werken, maar ook de economische aangelegenheden


Burgerbelangen Amstelveen heeft in haar programma een aantal lange termijnvisies neergelegd. Niet alle punten zullen direct gerealiseerd kunnen worden, maar het geeft een beeld waar bbA uiteindelijk naar toe wil.

BBA  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Raadslid Ruud Oord heft het glas met zijn collega partijleden op het nieuwe jaar en het succes van de verkiezingen in maart 2010


Met het verkiezingsprogramma 2010-2014 heeft bbA een totaal vernieuwde website gelanceerd. Via deze website kan bbA directer communiceren met haar kiezers en belangstellenden, waarbij er ook een RSS-feed is.

Ook is bbA bereikbaar via sociale netwerken als Facebook, Hyves en LinkedIn zodat er meer interactie mogelijk is. De website is te vinden www.burgerbelangen-amstelveen.nl of www.amstelveenkiest.nl De eerder in december gepresenteerde bbA-kandidatenlijst is uiteraard op de website te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.