Bijgewerkt: 25 mei 2024

Burgerhulp voor slachtoffers van acute hartstilstand

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
20-06-2011

Gezondheidswinst vooral in niet-stedelijk gebied

De regionale ambulancevoorziening Amsterdam-Amstelland (RAVAA) wil een dekkend netwerk instellen, waarbij getrainde burgers, in afwachting van een ambulance, alvast starten met reanimeren van mensen met een acute hartstilstand.

Zij heeft daartoe een plan van aanpak ‘Burgernet-Harthulp’ gemaakt voor de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Om de burgerhulpverleners in te kunnen zetten wil de RAVAA de meldkamer ambulancezorg voorzien van een sms alarmeringssysteem.

De kans op overlijden na een hartaanval kan verminderd worden als men zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes minuten, begint met reanimeren en een AED (draagbare automatische defibrillator) aansluit.

aed Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Een AED, defibrillator kastje bevestigd aan de muur


Deze zes minutennorm kan, vanwege de grotere afstanden, in de regio meestal niet gehaald worden. Daarom richten de initiatiefnemers zich in eerste instantie op de regiogemeenten. In Amsterdam bijvoorbeeld zijn de aanrijdtijden voor de ambulances korter en rukt ook de brandweer uit met AED die meestal al binnen vier minuten ter plaatse kan zijn.

Sommige gemeenten in de regio maken al gebruik van AED burgerhulp. Deze initiatieven kennen echter beperkte samenhang, er zijn geen samenwerkingsafspraken met de acute zorgketen en centraal beheer en registratie ontbreekt. In de nieuwe opzet worden deze bestaande projecten afgestemd met nieuwe initiatieven. Ook zullen alle alarmeringen centraal via de meldkamer ambulancezorg verlopen door het versturen van sms-berichten.

Het plan van aanpak van de RAVAA is gestuurd aan alle gemeenten binnen de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Het plan beschrijft hoe het dekkend AED burgerhulpverleningsnetwerk regionaal opgebouwd kan worden, aan welke eisen het netwerk moet voldoen en hoe de kostenstructuur is opgebouwd.

Om de gezondheidswinst bij hartstilstand te vergroten en burgerparticipatie in de acute zorgketen te bevorderen, hopen de initiatiefnemers dat veel gemeenten zich zullen aansluiten. Voor de volledige uitrol van het project is twee jaar uitgetrokken.

AED?

Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator) is een draagbaar toestel, dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand door ventrikelfibrilleren, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend. Het doel is om een gestoord hartritme te stoppen, om zo de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.