Bijgewerkt: 8 december 2021

CDA: A9 moet een project van en voor de Amstelveners worden !

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
22-02-2010

Niet alleen de betaalbaarheid, de kwaliteit en de leefbaarheid van het A9-project zijn voor Amstelveen van belang. Het CDA vindt dat de A9 vooral een project van en voor de Amstelveners moet worden. De menselijke maat moet daarbij voorop staan !

Janssen Amstelveen
(Foto CDA-Amstelveen - 2010)

Geert Janssen, A9-specialist en kandidaat Raadslid CDA-Amstelveen


We moeten af van het idee dat het bij de ondertunneling van de A9 om een prestigekwestie zou gaan. Het project heeft volgens Geert Janssen, A9-specialist van het CDA, alleen kans van slagen als het door de bevolking gedragen wordt !

Daarom vindt het CDA het heel belangrijk dat burgers en bedrijven actief en zo vroeg mogelijk bij het A9-project betrokken worden, bijvoorbeeld via de stadsdialoog. Dit heeft als voordeel dat creatieve ideëen vanuit de inwoners een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de planvorming en invulling van het gebied en dat voorts eventuele problemen vroegtijdig opgespoord en verholpen kunnen worden.

Als voorbeelden kunnen worden genoemd de bereikbaarheid van het Stadshart tijdens en na de aanleg van de tunnel en de vrees voor een forse verkeerstoename op wegen zoals de Oranjebaan en de Groen van Prinstererlaan.

Het CDA vindt dat de gemeente en Rijkswaterstaat in nauw overleg met de winkeliers en de bewoners van het Stadshart en omgeving zo snel mogelijk met een goed doordacht verkeersplan moeten komen om de bereikbaarheid van het Stadshart veilig te stellen en verkeersoverlast en filevorming op genoemde wegen te voorkomen.

Met ‘de menselijke maat’ bedoelt het CDA verder dat het A9-project zowel aansluit op het karakter van Amstelveen als aantrekkelijke, groene woon- en werkgemeente als ook op de plaatselijke woningbehoefte. Dit betekent dat er in het gebied voldoende betaalbare woningen voor starters en middeninkomens gebouwd moeten worden en dat via de aanleg van een groene long tussen het Amsterdamse Bos en de Amstel het groen voldoende aandacht krijgt.

Daarnaast dienen bij de planvorming vaste waarden zoals het Oude Dorp en het volkstuinencomplex aan Langs de Akker gespaard te worden. Het volkstuinencomplex kan bijvoorbeeld uitstekend in de zogenaamde ‘groene long’ worden ingepast.

Tot slot biedt de ondertunneling van de A9 in het kader van de werkgelegenheid een uitgelezen kans om werk(leerling-) plaatsen te creëren voor jongeren. Het CDA wil dat er naar het voorbeeld van Maastricht bij de aanbesteding van dit project met het bedrijfsleven harde afspraken gemaakt worden over het inschakelen van jonge werknemers uit Amstelveen en de regio.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.