Bijgewerkt: 6 december 2021

CDA-Amstelveen fractie op werkbezoek bij Nifterlake

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
04-12-2012

Geregeld gaat de CDA fractie op stap in Amstelveen om te zien en luisteren wat er speelt. Op 26 november 2012 hebben fractie en fractie-ondersteuners van het CDA Amstelveen een bezoek gebracht aan Nifterlake, kinderdagcentrum voor kinderen met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

De fractie liet zich door het locatiehoofd mevrouw Kok uitvoerig informeren over de speciale werkwijze van Nifterlake. Omdat deze kinderen niet naar een gewoon kinderdagverblijf kunnen, hebben zij een aangepaste omgeving met intensieve zorg nodig. De leeftijdsgroep is van 0 tot 18 jaar, het gaat momenteel om 71 kinderen en jong volwassenen.

Ze wonen allen nog thuis bij de ouders. Door de verschillende graden van beperkingen krijgen ze allemaal zo veel mogelijk een individuele begeleiding, met nadruk op communicatie en contact leggen via muziek. Daarnaast staat het verbeteren van de motoriek centraal in de begeleiding. Het gaat om 10 groepen met elk 2 begeleiders.

Tevens kwam de gang van zaken rond de onlangs gereed gekomen nieuwbouw aan de Henegouwselaan aan de orde. Bekend is, dat een deel van de buurtbewoners moeite had met de grootte van het gebouw en vreesden voor parkeeroverlast in de buurt. Mevrouw Kok vertelde, dat zij op de onlangs gehouden open dag 700 mensen mocht ontvangen, waaronder vele enthousiaste buurtbewoners.

CDA Amstelveen
(Foto CDA-Amstelveen - 2012)

De CDA-fractie op bezoek bij kinderdagcentrum Nifterlake


Acht nieuwe vrijwilligers meldden zich spontaan aan. De buurt en Nifterlake zijn ondertussen goede buren geworden en het gebouw is door enkele architectonische en gemeentelijke ingrepen opgenomen in de omgeving (denk hierbij aan gebruik van bepaalde stenen en kleurstelling en hoogbouw langs de Beneluxbaan en laagbouw aan de straatzijde).

Toch begint ook hier de veranderende economische situatie zich te wreken: vanaf 18 jaar zien de beleidsbepalers deze jongelui als volwassenen, wat negatieve gevolgen heeft voor de mogelijkheden van intensieve begeleiding. Nifterlake probeert deze leeftijdsgroep soms toch nog op te vangen, omdat de overgang naar volwassenenzorg te groot is voor sommige kinderen. Dan wordt het namelijk 2 begeleiders op 9 personen!

Er staat landelijk een grote overhevelingstaak van Rijk naar gemeente op stapel op verschillende beleidsterreinen (bijvoorbeeld Jeugdzorg). Het CDA-Amstelveen zal bij elke taak die van rijkswege naar de gemeente overgeheveld wordt, extra alert zijn op de gevolgen welke deze heeft voor de betrokkenen zelf.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.