Bijgewerkt: 2 maart 2024

CDA-Amstelveen inbreng commissievergaderingen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
19-10-2010

Naar aanleiding van onze fractievergadering van gisteravond, hierbij de punten mbt de raadsvoorstellen/uitvoeringsprogramma die wij als verenigde CDA'ers zullen inbrengen in de commissies deze week.

Bezuiniging muziekschool

De muziekschool mag van ons de kans krijgen om zelf met een plan te komen om de 300k op te vangen.

Bezuiniging peuterspeelzalen

Dhr. Kleemans van de ouderraad is bij ons langs geweest en vindt bij ons gehoor: er zou nader overleg moeten plaatsvinden om te kijken wat er in de sfeer van de eigen bijdrage te doen is. Dat lijkt ons ook een taak voor Cardanus. Als we het tekort van ca. 440.000 uitsmeren over 700 kinderen spreken we over een stijging van de bijdrage van 70 euro per maand. Wellicht vinden de ouders dit de moeite waard. (regeling via kinderopvang is minstens net zo duur en daar hebben de ouders klaarblijkelijk geen behoefte aan)

Bezuiniging zandbakken

We zijn er tegen om alle 100 zandbakken weg te halen. Kijk in samenspraak met de wijkplatforms wat er mogelijk is in de sfeer van kosten (buurt zelf iets laten doen) en welke zandbakken meer of minder gebruikt worden. Sowieso hechten we veel waarde aan zandbakken in de buurt van flats.

Rapport rekeningkamercommissie

Wij vinden het stuk onduidelijk.

Verlaging raadsvergoeding (voorstel SP)

Tegen.

Beeldniveau 2 bij straatvegen

Op pag. 71 van het uitvoeringsprogramma valt te lezen dat er "bijgeplaatst afval" bij de containers zichtbaar zal zijn. Hier kunnen wij niet mee leven. Een vuilniszak naast een container trekt vuilnis aan, zo is wetenschappelijk en praktisch bewezen. Tevens is het niet goed voor de sociale veiligheid (uitstraling van de omgeving heeft invloed). Een deel van deze bezuiniging zou zodoende kunnen worden gevonden in het (toegenomen) budget voor veiligheid.

Bezuiniging maatschappelijke stages

De ambtelijk voorgestelde bezuiniging van 30.000 op post onvoorzien zouden we wel door willen voeren, ter dekking van andere punten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.