Bijgewerkt: 2 december 2023

CDA-Amstelveen is blij met het verbeteren leefgewoonten van jongeren

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
13-10-2014

Keer op keer blijkt uit onderzoek, dat een gezonde levensstijl helpt om ziektes te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Keer op keer blijkt ook uit onderzoek, dat hoe eerder je begint met het aanleren van goede leefgewoonten, des te groter de kans is, dat je die op latere leeftijd volhoudt. En keer op keer blijkt, dat er nog veel kan verbeteren aan de beweeg- en eetgewoonten van Amstelveense jongeren.

Reden voor het CDA om, al in 2012, samen met BBA aan het gemeentebestuur te vragen om deel te gaan nemen aan een landelijk programma om jongeren te stimuleren gezonder te leven. Gerard Hulsman CDA burgerraadslid: “Het CDA is blij om te horen, dat het gemeentebestuur nu eindelijk werk gaat maken van gezonde leefgewoonten van onze jongeren”. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in een brief aan de gemeenteraad aangekondigd via deelname aan programma “Gezond in de Stad” te gaan werken aan de gezondheid van jongeren en ouderen.

Foto Amstelveen
(Bron CDA-Amstelveen - 2014)

Gerard Hulsman, burgerraadslid van CDA-Amstelveen


Amstelveen krijgt vanuit de Rijksoverheid geld om deel te nemen aan programma Gezond in de Stad (ofwel GIDS). In een brief van eind september geeft het College aan, dat zij dit onder andere wil gebruiken voor voorlichting over gezonde voeding en om bewegen te stimuleren bij jongeren en bij ouderen. Burgerraadslid Hulsman: “We hebben twee jaar geleden al, gesteund door de gemeenteraad, gevraagd om dit voor jongeren te realiseren. Het idee was toen om deel te nemen aan een ander landelijk programma, ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. Tot nu toe is dat om allerlei financiële en praktische redenen niet van de grond gekomen. We zijn blij, dat het College nu eindelijk werk maakt van gezonde leefgewoonten van onze jongeren. Dat Amstelveen zich met GIDS ook gaat richten op ouderen vinden we alleen maar positief: Het CDA vindt het belangrijk, dat Amstelveners zo gezond mogelijk oud worden.”

De GIDS aanpak lijkt sterk op, wat het CDA destijds voor ogen stond: met medewerking van alle betrokkenen in een wijk gezond eten en bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Het CDA stelt wel enkele schriftelijke vragen aan het College. Gerard Hulsman: “Bijna in alle gemeenten om ons heen lopen al vergelijkbare programma’s. Ook in Aalsmeer, waarmee wij de ambtelijke organisatie delen. We willen graag weten, hoe het College verwacht van hen te leren wat wel en wat niet werkt en hoe men samen wil gaan werken." Omgekeerd hebben in het verleden verschillende partijen hun steun toegezegd. Het CDA wil graag weten, of zij daar nog steeds toe bereid zijn, of dat Amstelveen te lang heeft gewacht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.