Bijgewerkt: 12 juni 2024

CDA-Amstelveen is kritisch over het Collegeakkoord

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
23-04-2014

Het CDA-Amstelveen feliciteert de nieuwe coalitie met het bereikte akkoord en de brede meerderheid. Het Collegeakkoord biedt weliswaar veel ruimte, maar geen houvast of richting voor wie in de knel zit. Of het gaat om eenzame ouderen, mensen die zorg nodig hebben, of mensen die slachtoffer zijn geworden van de crisis. Het is een mengeling tussen bestaand (mede door het CDA vormgegeven) beleid en gebrek aan keuzes.

Het akkoord heeft het meeste weg van een liberale klaroenstoot van veel statements, one-liners en veel mooie retoriek, mooi aan elkaar geschreven door iemand met veel gevoel voor marketing. Maar als we verder kijken naar het akkoord en als we ons even niet laten afleiden door de reclametaal, dan valt het op, dat we weinig terug kunnen vinden over, hoe het college de problemen van Amstelveen aan denkt te pakken: mensen die hun baan kwijtraken door de crisis, mensen die vermalen dreigen te worden door de decentralisaties in de zorg. Er is weinig concreet beleid te ontwaren. Er zijn geen keuzes gemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jan-Willem Groot, oud-wethouder, nu als raadslid van het CDA-Amstelveen leest zijn toespraak voor op 22 april 2014 tijdens de raadsvergadering


Een paar voorbeelden:

Ten eerste: er komt € 50 miljoen aan taken naar ons toe voor de zorg. In het akkoord vinden we geen plan, behalve dan, dat het best wat efficiënter kan en dat de gemeente vraaggericht gaat werken. Hoe gaat dit college de mensen garanderen, dat zij ook in het huidige bezuinigingsklimaat de zorg krijgen, waar zij recht op hebben? Van een college-akkoord mag ten minste worden verwacht, dat er het begin van een lijn van denken in is neergelegd.

Ten tweede:  2,5% uitstroom uit de bijstand als ambitie, maar zonder plan. Er staat niet bij waar naar toe, of hoe dat moet gebeuren. Zelfs over een eventuele tegenprestatie, in de campagne nog een heikel punt, is nog geen keuze gemaakt.

Meer internationale bedrijven naar Amstelveen is ook een prima ambitie, het CDA is daar voor en heeft de afgelopen jaren ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van een gunstig vestigingsklimaat, maar we lezen geen plan.

Ten slotte: er blijken geen keuzes gemaakt over dekking van de kosten. Er is een paar miljoen uitgetrokken voor de stokpaardjes van de deelnemende partijen. Daartegenover staat een nog te dekken tekort van een paar miljoen. Er is zelfs nog geen keuze gemaakt, waarmee we kunnen stoppen om ruimte te maken voor het nieuwe beleid. En dan hebben we het nog niet over een nog ongedekte cheque voor een verbouwing van het HWC (Hermann Wesselink College red.).

Met een aantal onderdelen van het akkoord zijn wij het van harte eens. Het is goed om te lezen, dat veel van het voorgestelde beleid een voortzetting is van het huidige, door het CDA mede vormgegeven en uitgevoerde beleid. Een paar voorbeelden:

Deregulering: De extra publiciteitscampagne om te schrappen regels aan te dragen loopt al een aantal maanden. Het nieuwe college kan daar meteen gebruik van maken, het voorwerk is allemaal al verricht. Het programma is op dit punt dus een prima voortzetting van huidige, CDA-beleid.

Voor City marketing, kan het nieuwe College voortbouwen op de richting die we al waren ingeslagen zijn voor bijvoorbeeld Kronenburg. Daar hebben we samen met de KvK en 10 bedrijven een gebiedsmarketing opgezet. Gefocust qua marketing en mede gefinancierd door het bedrijfsleven. Men kan hier snel gebruik van maken, het voorwerk is ook hier verricht, opnieuw mede door het CDA.

Kortom, dit akkoord biedt iedereen, voor het College, alle ruimte. Maar waar de mensen in Amstelveen behoefte aan hebben, is iets heel anders: zij maken zich zorgen over hun baan, over de veranderingen in de zorg, over hun inkomen en over hun woning. Wat zij willen lezen in het akkoord is een richting voor de oplossing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.