Bijgewerkt: 3 december 2021

CDA-Amstelveen is ook tegen stopzetten subsidies

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
22-09-2014

Laat ouderenbonden en Noorddamcentrum niet in de knel komen door intrekken subsidies

Wethouder Brandes (PvdA) heeft voorgesteld om de subsidies aan de ouderenbonden, het Noorddamcentrum en Griffioen in te trekken. Dit als onderdeel van de plannen voor de aankomende decentralisatie van zorgtaken. CDA-Amstelveen raadslid Sandra van Engelen vindt dat te snel gaan: de activiteiten die ouderenbonden, Noorddamcentrum en Griffioen mogelijk maken mogen niet in de knel komen.

Het CDA wil natuurlijk, dat overheidsgeld zinvol wordt besteed, zeker in deze tijden van bezuinigingen. Dus natuurlijk moet er altijd kritisch worden gekeken naar subsidies. De subsidies aan het Noorddamcentrum, Griffioen en de ouderenbonden zijn echter ieder voor zich bijzondere subsidies. Elk van deze organisaties zorgt er op zijn eigen manier voor, dat mensen prettiger in Amstelveen samenleven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Sandra van Engelen, raadslid van CDA-Amstelveen


Het Noorddamcentrum huisvest veel Amstelveense verenigingen en zorgt, dat veel activiteiten die door vrijwilligers worden georganiseerd een dak boven het hoofd hebben. In Bovenkerk functioneert het eigenlijk zoals we dat willen: Bewoners organiseren heel veel zelf (toneel, muziekavonden, cursussen, feesten). Het Noorddamcentrum biedt daarvoor dankzij de subsidie ruimte tegen lage kosten. In andere wijken staat daarvoor een buurtcentrum, dat vaak veel meer kost. De subsidie aan het Noorddamcentrum is dan relatief goedkoop.

De ouderenbonden organiseren activiteiten en cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen. Deze activiteiten zorgen voor sociale contacten en voorkomen vereenzaming. Cultuurcentrum Griffioen biedt sociale samenhang en activiteiten in doorgangswijk Uilenstede. Bijzonder is wel dat de activiteiten vooral cultureel zijn. Bovendien verhuist Griffioen vanaf 2017 naar de VU-campus. Doordat de subsidies op korte termijn, al per 1 januari 2015 worden ingetrokken, dreigen de activiteiten van deze organisaties in de knel te komen.

Het CDA riep daarom in de afgelopen vergadering van de Commissie Burgers en Samenleving de wethouder op om tot een oplossing te komen. Dat hoeft geen WMO-subsidie te zijn. Andere mogelijkheden zijn een betere overgangstermijn, of een subsidie uit andere bronnen. De activiteiten mogen in elk geval niet in de knel komen, omdat ze anders zijn georganiseerd dan in buurthuizen het geval is!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS