Bijgewerkt: 6 december 2021

CDA-Amstelveen is tegen de afschaffing van de maatschappelijke stages

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
24-02-2014

Het CDA-Amstelveen is tegen de afschaffing van de verplichte maatschappelijke stages voor middelbare scholieren. Met deze stages kunnen jongeren uit Amstelveen de ouderen in de stad op een creatieve en innovatieve manier helpen om de eenzaamheid onder ouderen te doorbreken.

Een deel van de ouderen in Amstelveen is eenzaam. Hoewel de zorg in bejaarden- en verzorgingshuizen over het algemeen goed is en verzorgers en verplegend personeel met grote inzet en liefde hun werk doen, zorgen bezuinigingen uit Den Haag er soms voor, dat er onvoldoende activiteiten zijn om mensen een zinvolle en fijne dagbesteding te geven. Mensen die een heel leven lang hard hebben gewerkt verdienen beter: eenzaamheid leidt tot veel verdriet en soms zelfs tot depressie en andere medische klachten.

Foto Amstelveen
(Bron CDA-Amstelveen - 2014)

Reinout Wibier, kandidaat-raadslid voor het CDA-Amstelveen


In Amstelveen wonen relatief veel ouderen en er zijn relatief weinig activiteiten voor ouderen. Zo zijn er in Waardhuizen, Middenhoven en Westwijk nauwelijks horecagelegenheden, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Het CDA vindt het belangrijk, dat deze problematiek serieuze aandacht krijgt en dat er wordt nagedacht over innovatieve oplossingen.

In Amstelveen zijn er ook heel veel creatieve, enthousiaste en talentvolle, schoolgaande jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Deze leerlingen kunnen een positieve bijdrage leveren door mee te denken over en mee te werken aan een oplossing van deze lastige problematiek. Daarom is het CDA-Amstelveen voor het continueren van de maatschappelijke stage en tegen de plannen van het huidige kabinet om de verplichte maatschappelijke stage in 2015/2016 af te schaffen.

Reinout Wibier, kandidaat-raadslid voor het CDA: ‘Jongeren zijn ontzettend creatief en de meeste jongeren vinden het fantastisch, wanneer ze mensen kunnen helpen en zo iets goeds voor de samenleving kunnen betekenen. Zo zijn jongeren ontzettend handig met sociale media en computers. Gebruik die creativiteit door jongeren zelf te laten nadenken over geschikte activiteiten om ouderen uit hun isolement te halen.

Daarbij zou je kunnen denken aan middelbare scholieren die ouderen een computercursus geven, maar ik zou het zo aardig vinden als de jongeren zelf met oplossingen zouden komen. Dat kan tot prachtige, innovatieve oplossingen leiden. Bovendien worden jongeren op vroege leeftijd bewust gemaakt, hoe zij kunnen bijdragen aan een betere samenleving en leren zij hoe fijn het kan zijn om iemand anders te helpen.’ Het CDA in Amstelveen wil de maatschappelijke stage handhaven en daarnaast blijven nadenken over andere oplossingen om het gevoel van eenzaamheid onder ouderen te verzachten. Ouderen verdienen beter.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.