Bijgewerkt: 2 december 2021

CDA-Amstelveen maakt zich zorgen over de ouderenzorg

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
25-03-2013

Onderstaand een artikel over de decentralisatie ouderenzorg en de zorgen daarover van het CDA-Amstelveen.

Er gaat veel veranderen in de zorg en begeleiding van inwoners van Amstelveen die extra aandacht en zorg verdienen. Het gaat onder meer om veranderingen in de jeugd- en ouderenzorg. De uitvoering van deze zorg komt bij de gemeente te liggen. Door de bezuinigingsdrift van dit kabinet moet de gemeente dit werk echter gaan doen met onvoldoende geld en middelen.

Bij de ouderenzorg gaat het bijvoorbeeld om de huishoudelijke zorg die ingrijpend gaat  veranderen. Het kabinet van VVD en PvdA wil het gemeentelijke budget voor die hulp namelijk met 75% verminderen. Tegelijkertijd is het doel, meer mensen langer in hun eigen omgeving te laten wonen. Deze berichten hebben nu ook de mensen bereikt, waar het om gaat en leidt tot grote ongerustheid onder hen.

cda Amstelveen
(Foto CDA-Amstelveen - 2013)

Jos Groot (l), voorzitter van CDA-Amstelveen en Martijn Lustenhouwer raadslid van CDA op bezoek bij ouderen in het woonzorgcentrum Huis aan de Poel


Dit bleek bij een drietal bezoeken die fractie en leden van het CDA Amstelveen de afgelopen periode hebben gebracht aan zorgcentra, waaronder het Huis aan de Poel. Is dagopvang en huishoudelijke zorg voor ouderen straks nog wel bereikbaar voor hen? Of moet de familie dan maar inspringen?

Een bewoner: “Het is natuurlijk plezierig als de kinderen helpen, maar ik wil en kan er niet afhankelijk van worden. Zij hebben ook een gezin te verzorgen”. Een andere bewoner vertelde: “Laatst moest ik een formulier invullen. Ik belde de gemeente om assistentie. Er werd gevraagd, of er geen familie in de buurt woonde om mij te helpen. Mijn dichtstbijzijnde familie woont op 100 km afstand.”

Een echtpaar merkte op: “In de toekomst worden huwelijken uit elkaar gerukt, omdat alleen de zorgbehoevende partner wordt opgenomen. Nu nog worden beiden opgenomen. Veelal in een aanleunwoning.”

Ook landelijk probeert het CDA haar twijfels over het gewijzigde beleid hoog op de agenda te krijgen. Ons burgerraadslid Frank Koole bracht onlangs de uitkomsten van het “ Platform Zorgen in Amstelveen” over bij CDA Tweede Kamerlid en woordvoerder AWBZ/WMO Mona Keijzer.

Het CDA blijft zich inzetten om ouderen ook na hun actieve (gezins)leven samen een zo plezierig mogelijke oude dag te laten hebben. Het is niet acceptabel, dat partners gedwongen zouden worden gescheiden te leven. Of dat de vrijwillige inzet van kinderen en buren verwordt tot verplichting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS