Bijgewerkt: 28 juni 2022

CDA-Amstelveen maakt zich zorgen over het Amstelveens Sportbedrijf

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
24-04-2017

De fractie van het CDA-Amstelveen maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij het Sportbedrijf. Met het opstappen van twee leden van de Raad van Toezicht is een bestuurlijke crisis ontstaan naast de al bestaande personele onrust. Burgerlid Ties Eigenhuis heeft afgelopen week in de vergadering van de commissie Burgers en Samenleving over de kwestie vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Peter Bot (BBA).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot wethouder Sport tijdens de commissievergadering Ruimte, Wonen en Natuur op 24 januari 2017


Het CDA heeft bij de kadernota in 2015 reeds zijn bedenkingen geuit over de grote bezuinigingslast die in het kader van de verzelfstandiging van het Sportbedrijf door de raad aan het sportbedrijf is opgelegd. Ties Eigenhuis: 'Het CDA gaf aan, dat de bezuinigingen van het Sportbedrijf te snel moesten werden doorgevoerd.' De hoge bezuinigingsdruk heeft zijn impact gehad op de sfeer binnen het Sportbedrijf, waardoor het van zijn eigenlijke taken, namelijk de verzakelijking van het Sportbedrijf, is afgeleid.

Foto Amstelveen
(Foto Dick Aanen - 2017)

Ties Eigenhuis burgerlid van CDA-Amstelveen
Volgens Eigenhuis is het cruciaal, dat de rust snel terugkeert. 'Als de rust weerkeert, kan het proces van de verzakelijking weer worden hervat en kan de continuïteit van het sportbedrijf worden gewaarborgd.' Ook vindt het CDA, dat sportbeoefenaars in Amstelveen niets mogen merken van de onrust bij het Sportbedrijf. De wethouder onderschrijft dit en gaf tijdens de commissievergadering aan, dat er haast wordt gemaakt met het zoeken van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.