Bijgewerkt: 8 december 2021

CDA-Amstelveen over de Amstelveenlijn

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
14-01-2013

CDA wil voor Amstelveenlijn plan van aanpak tegen overlast tijdens ombouwtijd en betere financiële waarborgen

Het CDA is tevreden, dat er in crisistijd toch 300 miljoen euro is toegezegd voor investering in verbetering en modernisering van de Amstelveenlijn. Verder is het CDA blij, dat tramlijn 5 en een metroverbinding met het Amstelstation, via een overstap op station Zuid, behouden zullen blijven en dat de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer door de aanleg van drie ongelijkvloerse kruisingen aanmerkelijk verbeterd zullen worden.

51 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tram 51 rijdt op de Beneluxbaan richting Westwijk


Het CDA plaatst echter ook kritische kanttekeningen bij de voorstellen voor de Amstelveenlijn. Zo kan het CDA niet met deze plannen instemmen, zolang het project niet van een degelijke financiële onderbouwing is voorzien, waaruit blijkt dat de door de diverse overheden toegezegde bijdragen gegarandeerd zijn.

Ook wil het CDA, dat in het besluit expliciet wordt opgenomen, dat de financiële bijdrage van Amstelveen geen open einde betreft en dat er gelet daarop duidelijke afspraken worden gemaakt, wat er zal gebeuren indien de kosten van het project onverhoopt hoger mochten uitvallen. Gelet op de ervaringen met de Noord-/Zuidlijn kunnen we wat de financiën betreft immers niet alert genoeg zijn.

Ook mist het CDA in het voorstel aandacht voor behoud van een kwalitatief goed openbaar vervoer tijdens de ombouwtijd, die door het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen maximaal 6,5 jaar kan bedragen en een vlotte doorstroming van het verkeer op de Beneluxbaan.

Metrolijn 51, tram 5 en de Beneluxbaan zijn immers de hoofdverkeersaders van de stad. Die kunnen niet circa 6,5 jaar met grote regelmaat gefrustreerd worden door werkzaamheden. Dan ontstaat er een langdurig verkeersinfarct in de stad, hetgeen zeer nadelig is voor de bereikbaarheid, de economie en de leefbaarheid in Amstelveen.

Het CDA vindt dit onaanvaardbaar en wil, dat het college in samenwerking met de andere partners zo spoedig mogelijk met een ‘Bereikbaarheid-, leefbaarheid- , veiligheid- en communicatie-uitvoeringsplan (BLVC-uitvoeringsplan)’  komt ter bestrijding van de overlast door werkzaamheden en beperking van de ombouwtijd.

Het CDA wacht de reactie van het college inzake de financiën en de aanpak van de overlast tijdens de ombouwtijd af. Afhankelijk van deze beantwoording zal het CDA bezien of het  tijdens de raads-vergadering van 6 februari 2013 met betrekking tot deze onderwerpen een amendement zal indienen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.