Bijgewerkt: 27 juni 2022

CDA-Amstelveen over de gevolgen van zorgdecentralisaties

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
18-06-2014

Sandra van Engelen raadslid van CDA-Amstelveen stelt schriftelijke vragen aan het college van B en W. Van Engelen: 'Ik maak me grote zorgen over de gevolgen van de zorgdecentralisaties voor de medewerkers van Amstelveense zorginstellingen.' Afgelopen week was in het nieuws, dat brancheorganisatie ActiZ in de zorg landelijk een ontslaggolf verwacht van 55.000 banen tot 2015. Dit jaar zouden al 11.000 medewerkers hun baan hebben verloren, op termijn kan dat oplopen tot 100.000 banen. Dicht bij huis kondigde Amstelring, ook in Amstelveen actief, 139 banen te schrappen. Op langere termijn verwacht het FNV, dat dit zal oplopen tot 500 banen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Sandra van Engelen, raadslid van CDA-Amstelveen


Van Engelen: “Ondertussen zijn de aanbestedingen voor zorginkoop voor 2015 in Amstelveen nog niet gestart. Het CDA maakt zich zorgen, dat zorginstellingen onnodig medewerkers zullen ontslaan, omdat zij nog geen duidelijkheid hebben over de zorg in Amstelveen. Daarnaast maakt het CDA zich zorgen over de perspectieven op de arbeidsmarkt voor ontslagen medewerkers.

De gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid laten zich immers nog enkele jaren voelen. Als laatste zien we, dat de vraag naar zorg door demografische factoren over enkele jaren weer toe zal nemen. Nu ontslagen medewerkers zullen over een paar jaar weer hard nodig zijn en het is de vraag of zij dan nog beschikbaar zijn voor werk in de zorg.”

Van Engelen stelt daarom de volgende vragen aan het college van B en W:

-Welke gevolgen verwachten de wethouders die verantwoordelijk zijn voor de aankomende decentralisaties voor de werknemers in de zorg en de werkgelegenheid in de zorg in Amstelveen?

-Hebben de betrokken wethouders signalen ontvangen, dat onnodig werknemers in de zorg in Amstelveen ontslagen zullen worden, omdat nog geen duidelijkheid bestaat over de aanbestedingen van zorg voor 2015, en op welke wijze voorkomen zij, dat onnodig werknemers worden ontslagen?

-Welk perspectief hebben ontslagen medewerkers in de zorg op de arbeidsmarkt in Amstelveen nu de werkloosheid als gevolg van de crisis voorlopig hoog zal blijven, en welke maatregelen neemt het college om dit perspectief te verbeteren?

-Op welke wijze verwacht het college, dat zorginstellingen weer goed gekwalificeerde medewerkers kunnen werven als de vraag naar zorg weer zal toenemen, gegeven het feit, dat een deel van de medewerkers die de komende periode ontslagen zal worden niet meer beschikbaar zal zijn voor werk in de zorg?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.