Bijgewerkt: 3 december 2021

CDA-Amstelveen presenteert haar visie op ontwikkeling A9-gebied

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
23-03-2009

Geen megalomane plannen of een tweede Zuid-As: het CDA wil op het huidige A9-tracé vooral verbinden. Bebouwing moet worden afgestemd op de omgeving, financiën op de haalbaarheid, en er moet ruimte zijn voor de juiste mix van wonen, werken en ontspannen.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

CDA-Amstelveen perspresentatie A9 in het restaurant Abina . Vlnr.:Jos Groot voorzitter, Geert Janssen, burgerlid projectcommissie A9 en fractievoorzitter Ben Jonker aan tafel


Het CDA presenteerde afgelopen vrijdag op 21 maart 2009 haar visie op de ontwikkelingen rond de A9 tijdens een perspresentatie in Restaurant Abina. Daarmee wil zij een schot voor de boeg geven voor de beslissingen die de komende maanden gaan vallen. In mei en juni beslist de gemeenteraad over de ‘business case’ en de te gebruiken scenario’s voor het invullen van het plangebied A9.

Met een tunnel tegen de zuidkant van de huidige A9 kan het vrijgekomen A9-tracé worden ontwikkeld en de stad Amstelveen weer één geheel worden gemaakt. Die ruimte zal moeten worden gebruikt om de bijdrage van Amstelveen à 100 miljoen euro te financieren.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Arjen Siegmann raadslid wonen, ruimte en natuur en projectcommissie A9 was natuurlijk ook aanwezig in Abina


Een van de kernwoorden van de CDA-visie is ‘afstemming’. De ruimtelijke invulling moet afgestemd zijn op de juiste mix van wonen, werken en ontspannen. De uitstraling van het gebied moet afgestemd worden op de directe omgeving, zodat het er geen nieuwe scheiding, maar juist een verbinding ontstaat. En elke ontwikkeling moet afgestemd zijn op de financiële haalbaarheid, een absolute randvoorwaarde voor het CDA.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Henk Godthelp hoofdredacteur van het Amstelveens Nieuwsblad schrijft zijn notities op


Belangrijkste auteur van het rapport is Geert Janssen, namens het CDA burger-raadslid van de raadscommissie A9:  “We geven met deze visie een duidelijk signaal af. Als politieke partij willen we niet slechts aan het einde van de besluitvorming een oordeel vellen, maar juist vooraf al een visie neerleggen”.

Janssen is in het dagelijks leven jurist en heeft veel ervaring met vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. In zijn werk heeft hij gezien hoe belangrijk het is om bovenop de ontwikkelingen te zitten en kaderstellend bezig te zijn: “Projecten als de Noord-zuidlijn laten het belang zien van een goede controle tijdens het proces, maar vooral ook een inhoudelijke focus vóóraf.

CDA Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Fractievoorzitter CDA-Amstelveen, Ben Jonker (r) met de portefeuille financiën en bestuurlijke zaken legt het standpunt van het CDA uit in verband met de ondertunneling van de rijksweg A9 en het naast liggende gebied in Amstelveen


Wat gaat het kosten? Wat zijn de risico’s? Hoe gaan we het precies uitvoeren. We zijn dan ook fervente voorstanders van het inhuren van experts die ons een ‘second opinion’ kunnen geven over de plannen van het college en de (ambtelijke) projectgroep A9”.

De visie A9 is te downloaden op de website van het CDA Amstelveen, www.cda-amstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS