Bijgewerkt: 6 oktober 2022

CDA-Amstelveen relativeert het A9-plan

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
13-10-2013

Het nu voorliggende onderhandelingsresultaat over de A9, dat de kosten voor Amstelveen terugbrengt van 100 miljoen euro naar 38 miljoen euro, kan de goedkeuring van het CDA-Amstelveen wegdragen. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen, dat ook dit onderhandelingsresultaat nog steeds leidt tot een forse aanslag op de financiële reserves van de gemeente.

Het CDA relativeert daarom de euforische sfeer die rondom de A9-deal is ontstaan, zeker nu het bij de A9 niet alleen om de financiën gaat ! De vraag is, wat het gewijzigde A9-project, zonder tunnel, in ruil voor een veel lagere gemeentelijke bijdrage oplevert aan verbetering van het leefklimaat, nu de verbreding naar 2 x 4 rijstroken gewoon doorgaat. Het CDA maakt zich ernstig zorgen over de effecten voor de leefomgeving.

a9 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Presentatie bij de A9 maquette in het Congrescentrum Amstelveen


Uit onderzoek van de Grontmij blijkt namelijk, dat nog niet onderzocht is wat de nu voorgestelde luifelconstructie ter hoogte van het Stadshart, die bestaat uit horizontale geluidsschermen die boven de A9 worden aangebracht, aan vermindering van geluidsoverlast oplevert ten opzichte van verticale geluidsschermen.

Het CDA wil daarom aanvullend onderzoek naar, wat de best denkbare oplossing is voor beperking van geluidsoverlast. In plaats van geluidsschermen zou daarbij ook gedacht kunnen worden aan geluid reducerend asfalt. Het CDA wil, dat deze laatste optie serieus wordt onderzocht. Ook in het kader van duurzaamheid zou dit met het oog op de toekomst een uitstekende oplossing zijn.

Het CDA wil voorts met het oog op eventueel andere oplossingen voor beperking van de geluidsoverlast, dat de overeenkomst met het Rijk wordt verduidelijkt. Nu wordt de suggestie gewekt, dat een andere oplossing voor beperking van geluidsoverlast, die uitstijgt boven het budget aan meerkosten voor de luifelconstructie van 5 miljoen euro, volledig voor rekening van de gemeente komt en dat dus genoemd budget komt te vervallen.

Dit kan tot aanzienlijke meerkosten voor de gemeente leiden. Het CDA steunt daarom het advies van de externe advocaat om de minister om bevestiging te vragen, dat alleen de extra kosten boven het genoemde budget van 5 miljoen euro voor rekening van de gemeente komen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.