Bijgewerkt: 2 december 2023

CDA-Amstelveen stelt vragen over opzeggen tijdelijke contracten WSW'ers

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
22-10-2014

Al eerder heeft het CDA haar zorgen uitgesproken over de toekomst van inwoners van Amstelveen die nu nog werken via de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Het CDA heeft wederom gesproken met een aantal WSW’ers. CDA Raadslid Sandra van Engelen: “Onze zorgen zijn niet weggenomen”. WSW’ers kunnen door een lichamelijke, psychische, of verstandelijke handicap niet zonder begeleiding werken. Het is een kwetsbare groep mensen voor wie werken in een beschermde omgeving, naast eigen inkomen, vooral een identiteit, structuur en een sociale omgeving biedt. Werken is voor hen dus erg belangrijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Sandra van Engelen, raadslid van CDA-Amstelveen


Sandra van Engelen: “De Amstelveense WSW’ers met een tijdelijk contract hebben begrepen, dat zij vanaf 1 januari 2015 niet meer aan de slag kunnen bij AM Groep, waar zij nu werken. De gemeente Amstelveen verlengt hun tijdelijke contract niet. We kregen ook signalen dat bij de communicatie hierover te weinig rekening is gehouden met wat werken betekent voor deze mensen. Het CDA-Amstelveen stelt daarom de volgende schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Sandra van Engelen: “We willen graag weten, wat er precies is gebeurd en waarom”.

Klopt het Amstelveense WSW’ers met een tijdelijk contact vanaf 1 januari 2015 niet meer aan de slag kunnen bij de AM Groep, omdat hun tijdelijke contract niet meer verlengd wordt door de gemeente Amstelveen en zo ja hoeveel WSW’ers betreft dit?

Als het antwoord op vraag 1 bevestigend is: Waarom hebt u hiertoe besloten?

Op welke wijze hebt u dit besluit aan de WSW’ers die dit betreft gecommuniceerd, en op welke wijze hebt u daarbij rekening gehouden met de impact die zo’n mededeling kan hebben voor deze kwetsbare groep?

In het kader van de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht wordt moet de gemeente deze mensen met prioriteit een passend werkaanbod verstrekken. Welk aanbod zal de gemeente deze mensen doen en is de gemeente daarvoor al voldoende toegerust?

Wij begrijpen, dat de andere vier gemeenten die samenwerken in AM Groep (Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel) wel hebben besloten om de contracten van tijdelijke medewerkers te verlengen tot eind 2015. Klopt dit en zo ja, waarom heeft u als enige anders besloten?

Bent u met ons eens, dat de commissie B&S vooraf geïnformeerd had moeten worden over uw besluit de contracten van de WSW’ers met een tijdelijk contract niet te verlengen en waarom hebt u dat niet gedaan?

Is het College van plan om toekomstige beslissingen over de WSW en de Participatiewet op dezelfde manier te nemen en uit te voeren?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.