Bijgewerkt: 15 juni 2024

CDA-Amstelveen voert constructief gesprek met Eigen Haard over klachten huurders

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
23-06-2023

CDA-Amstelveen heeft op donderdag 15 juni 2023 een constructief gesprek gevoerd met de bestuurders van woningbouwcorporatie Eigen Haard en Bewonersraad van Amstelveen (BRA) over de 97 ontvangen klachten van huurders.

De bespreking was bedoeld om de klachten op hoofdlijnen te bespreken. ‘De discussie was open en stevig, waarbij de knelpunten nadrukkelijk zijn benoemd’, zegt burgerraadslid Bert Rouwenhorst, die de afgelopen maanden alle klachten heeft geïnventariseerd. ‘De discussie heeft inzicht gegeven in het tekortschieten van de dienstverlening door Eigen Haard.’

Foto Amstelveen
(Foto CDA-Amstelveen - 2020)

Bert Rouwenhorst burgerraadslid van CDA-Amstelveen

Onderbezetting. Volgens Eigen Haard is er een achterstand ontstaan in het laatste deel van 2022 door onderbezetting op sommige afdelingen als gevolg van een krappe arbeidsmarkt. Daar kwam volgens de woningcorporatie bij dat het aantal klachten is toegenomen als gevolg van de hoge energieprijzen. Dat heeft geleid tot meer vocht- en schimmelproblematiek.

Verbetering. Eigen Haard heeft aangegeven dat er inmiddels een slag is gemaakt in de verbetering van de dienstverlening. Uit een eerste inventarisatie van de overgedragen klachtenlijst blijkt dat ongeveer 40% van de klachten gerelateerd is aan technische vragen of klachten over de woning of dienstverlening. De overige vragen gaan voornamelijk over leefbaarheid, overlast, huurverhoging of vragen over servicekosten.

Terugkoppeling. Rouwenhorst is blij met de toezegging van Eigen Haard om daadwerkelijk met de klachten aan de slag te gaan en regelmatig terug te koppelen naar het CDA en naar de Bewonersraad. “Wat ons betreft zal dit niet alleen een terugkoppeling zijn, maar wij zullen er ook op toezien dat de klachten op een juiste wijze worden afgewikkeld.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.