Bijgewerkt: 15 juni 2024

CDA-Amstelveen voor de Olympische Spelen 2028

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
04-09-2012

CDA moet nu aanhaken bij de kandidaatstelling van Amsterdam voor Olympische Spelen 2028

Terwijl Nederland nog nageniet van de voor ons land succesvol verlopen Olympische Spelen van Londen 2012, is Amsterdam samen met het Rijk en de steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht al volop bezig met het maken van plannen om Amsterdam in 2016 als kandidaat voor te dragen voor de organisatie van de Olympische Spelen 2028.

Met het oog daarop heeft Amsterdam reeds in 2009 het Plan Amsterdam: ‘De Olympische Spelen van 2028’ ontwikkeld, waarin de Olympische sporters lopend van het Olympisch Stadion naar de Bosbaan en het Wagenerstadion in Amstelveen nadrukkelijk wordt genoemd.  Het CDA vindt daarom, dat Amstelveen niet af moet wachten, totdat Amsterdam, het NOC-NSF en/ of andere overheden/ sportinstanties met initiatieven voor de verdere ontwikkeling van deze plannen komen, maar actief bij deze planontwikkeling moet aanhaken.

Janssen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com collectie - 2012)

Geert Janssen, raadslid van CDA-Amstelveen


Dit geldt temeer daar andere steden zoals Den Bosch en Eindhoven ook al worden genoemd als mogelijke speelsteden indien de Olympische Spelen van 2028 aan Amsterdam zouden worden toegewezen.

Nu deze planontwikkeling voor de kandidaatstelling volop gaande is, is volgens het CDA nu het moment voor Amstelveen om als potentiële speelstad aan te haken. Vanwege haar ligging aan de Olympische Sportas en haar uitstekende sportinfrastructuur in de vorm van onder meer het eerdergenoemde Wagenerstadion en de Bosbaan is Amstelveen daar uitermate geschikt voor.

Het zou voor Amstelveen in meerdere opzichten een geweldige vorm van citymarketing zijn als het erin zou slagen om een deel van de Olympische sporten op haar grondgebied te laten plaatsvinden. Dat is goed voor het topsportimago van Amstelveen op het gebied van onder meer hockey en roeiwedstrijden. Zeker zo belangrijk is echter het stimulerende effect dat de Spelen zullen hebben op de breedtesport, die het CDA van oudsher een warm hart toedraagt. Daarnaast zullen de Spelen zonder twijfel gunstig zijn voor de internationale status van de stad waar veel nationaal en internationaal bekende bedrijven gevestigd zijn en natuurlijk ook voor de lokale bedrijven, detailhandel en horeca.

Gelet hierop is het CDA voornemens om in de raadsvergadering van 19 september 2012 een motie in te dienen, waarin het college zal worden gevraagd om een plan van aanpak op te stellen op welke wijze Amstelveen kan aansluiten bij de planontwikkeling voor de Olympische Spelen 2028. Tevens zal het CDA in die motie om een kostenindicatie vragen. Op basis daarvan kan de gemeenteraad dan een verantwoord besluit nemen over wat de gemeente Amstelveen bereid is om bij te dragen aan een eventuele deelname als speelstad aan het project Olympische Spelen 2028.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.