Bijgewerkt: 6 december 2021

CDA-Amstelveen wil de snelheid verlagen op de Beneluxbaan

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
26-01-2021

De snelheid op de Beneluxbaan is tijdens de aanleg van de Amstelveenlijn overal verlaagd naar maximaal 50 km/u. Nu de werkzaamheden zijn afgerond is er weer de mogelijkheid om de oude situatie te herstellen waarbij op een aantal stukken 70 km/u gereden mocht worden. 'We moeten nooit meer terug naar hogere snelheden op de Beneluxbaan', vindt Pier Rienks, fractievoorzitter van het CDA-Amstelveen.

Het CDA neemt verkeersveiligheid serieus. Toen er vorig jaar een aantal ernstige ongevallen gebeurde op de kruising van de Beneluxbaan en Gondel stelde de partij vragen aan het college. Wat er op die plek kan verbeteren aan de verkeersveiligheid wordt nu onderzocht. ‘Harder rijden hoort daar natuurlijk helemaal niet bij’, aldus Rienks.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Pier Rienks fractievoorzitter van CDA-Amstelveen


Langere remweg. De vraag van Amstelveenz over de snelheid op de Beneluxbaan leverde veel reacties op. Veel automobilisten ervaren 50 km/u als traag. Maar onderzoek wijst uit dat automobilisten hun snelheid moeilijk aanpassen als ze langere tijd op een hogere snelheid rijdt. Rienks: 'Er ontstaat dan een heel onrustig verkeersbeeld. Dat levert gevaar op, de remweg bij 70 km/u is twee keer zo lang als bij 50 km/u en ook de doorstroming wordt niet bevordert. Al denken velen dat wel.'

Verdiepte kruisingen. Met de nieuwe Amstelveenlijn zijn er drie kruisingen op de Beneluxbaan verdiept aangelegd. De rijbaan is ter hoogte van de kruisingen echter betrekkelijk smal. 'Genoeg breed voor 50 km/u, maar harder rijden is niet veilig. Er is elke keer ook nog een afslag, waar je rekening mee moet houden. Voor een goede doorstroming is het belangrijk dat de stoplichten goed op elkaar afgestemd worden' -vindt Rienks.

Racebaan. Er gebeurden in het verleden op de Beneluxbaan veel ongevallen. Vaak met ernstige gevolgen. Het CDA-Amstelveen roept het college op om nog meer ongevallen te voorkomen en de snelheid te houden op 50 km/u. Rienks: 'Door het grote aantal ongevallen bij rotondes hebben we voorgesteld de aanrijdsnelheid bij rotondes te verlagen naar 30 km/u. In veel gemeentes wordt gesproken om op veel meer plaatsen in de  bebouwde kom de snelheid te verlagen naar 30 km/u. Alles voor het sterk verhogen van de verkeersveiligheid. Dan gaan we in Amstelveen toch niet de Beneluxbaan weer terug veranderen in een racebaan!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.