Bijgewerkt: 6 december 2021

CDA-Amstelveen wil de zorg voor pleegkinderen verlengen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
12-02-2018

CDA-Amstelveen wil, dat de gemeente de zorg voor pleegkinderen verlengt, totdat deze jongeren 21 jaar oud zijn. 'De overgang van jongeren van net nog geen 18 jaar naar 18+ in de jeugdzorg is al langer een punt van zorg in Amstelveen' - zegt fractielid Sandra van Engelen, die over het onderwerp schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college. ‘Het CDA vindt het zeer belangrijk, dat pleegkinderen een veilig en stabiel thuis hebben, ook wanneer ze 18 zijn geworden.’

Problemen. Wettelijk is het nu zo geregeld, dat de pleegzorg en de vergoeding die daarvoor aan pleegouders betaald wordt, na het 18ste jaar ophoudt. Van Engelen: ‘Voor sommige jongeren betekent dit, dat zij het pleeggezin dan moeten verlaten en zelfstandig verder moeten. De kans dat daardoor opnieuw problemen ontstaan, is niet ondenkbaar.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Sandra van Engelen raadslid van CDA-Amstelveen tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 13 september 2017


Volgens Van Engelen zijn jongeren niet opeens volwassen wanneer de kalender aangeeft, dat ze 18 jaar zijn geworden. ‘Wel wordt er op dat moment van hen verwacht, dat zij allerlei volwassen keuzes gaan maken: over wonen, opleidingen, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning. Daar waar de meeste jongeren nadat ze 18 jaar zijn geworden nog heel lang op hun ouders kunnen terugvallen, is dat vaak niet het geval voor pleegkinderen.’ Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. CDA-Amstelveen wil, dat de gemeente daar gebruik van maakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.