Bijgewerkt: 2 december 2023

CDA-Amstelveen wil het geld voor de zorg, beschikbaar blijft voor de zorg

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
05-10-2014

Wethouders Raat en Brandes verwachten in 2015 minder geld uit te geven aan de zorg dan Amstelveen daarvoor van het Rijk ontvangt. Zij willen 1,1 miljoen euro van het geld, dat zij verwachten over te houden overhevelen naar de Algemene Reserve, de algemene spaarpot van Amstelveen. Het CDA-Amstelveen verzet zich daartegen en wil, dat dit geld, bedoeld voor de zorg, beschikbaar blijft voor de zorg. CDA-Amstelveen raadslid Sandra van Engelen: “Wij willen er alles aan doen, dat Amstelveners ook bij financiële tegenvallers de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Sandra van Engelen, raadslid van CDA-Amstelveen


Ondanks, dat fors minder geld beschikbaar komt bij overheveling van taken in de zorg naar de gemeenten, verwachten de verantwoordelijke wethouders in Amstelveen geld over te houden. Blijkbaar zijn zij optimistisch over, hoeveel zorg de inwoners van Amstelveen nodig hebben. Van Engelen: “We moeten ons echter niet rijk rekenen. Zoals de wethouders zelf aangeven, zal niet alles in één keer goed gaan. De organisaties die zorg leveren moeten nog leren hoe ze, zoals de bedoeling is, betere zorg kunnen leveren voor minder geld. 2015 zal vooral een “leerjaar” worden. En hoe de zaken er in 2016 precies voor staan, weet niemand.”

Van Engelen: “We moeten er met alle onzekerheid echt rekening mee houden, dat meer geld aan de zorg zal worden uitgeven dan de wethouders momenteel verwachten. Wanneer het geld, dat zij optimistisch verwachten over te houden, nu al in de algemene spaarpot van de gemeente verdwijnt, kan dat ook aan andere zaken worden besteed die de politieke partijen graag willen. Het wensenlijstje van de verschillende partijen is nog lang!

Het mag niet zo zijn, dat de zorg voor Amstelveners bij tegenvallers in de knel komt, doordat geld, dat bestemd is voor de zorg aan andere dingen besteed blijkt te zijn.” CDA-Amstelveen raadslid Van Engelen diende daarom met de andere oppositiepartijen een motie in om het geld dat voor de zorg bedoeld is, ook eerder genoemde 1,1 miljoen euro, voor de zorg beschikbaar te houden. De motie is helaas niet aangenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.